Hematoloji

Tarihçe

Bilim dalı Kuruluşu: Hematoloji Bilim Dalı, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2004 tarihli ve 4653 sayılı yazısında, Yürütme Kurulunun 02.03.2004 tarihli toplantısında, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Hematoloji Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir." yazısı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.

Verilen Hizmetler

Servis

40 yataklı kliniğimizde yatak doluluk oranımız %100 oranı ile hizmet vermektedir.

Poliklinik

Üç adet Hematoloji polikliniği ile günde 50-60 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

Kemik iliği aspirasyon ve müdahele polikliniğinde günlük en az 5 hastaya kemik iliği aspirasyon ve biopsi yapılmaktadır.

Genel olarak

  1. Kan hücrelerinin veya hemoglobinin ilikteki üretimlerinde bozulma (değişik anemi-kansızlık-lökopeni ve trombositopeniler)
  2. Kan hücrelerinin yıkımlarının hızlanması (hemolitik anemiler, ATP vb)
  3. Kan hücreleinin işlevlerinin bozulması (orak hücreli anemi, değişik işlev bozuklukları vb)
  4. Kanın pıhtılaşmasının bozulması (hemofililer, von Willebrand hastalığı vb)
  5. Kanın damar sistemi içinde gereksiz yere pıhtılaşması (tromboz, akciğer tromboembolisi, tromboflebit vb)
  6. Kanı üreten ilik hücrelerinin ve lenf bezi hücrelerinin kanserleşmeleri (lösemiler, lemfomalar,myeloma vb) ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi hematoloji kliniğimizde yapılmaktadır.

Kök Hücre Nakli

Hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış olup 2018 yılı Eylül ayında hizmet vermesi planlanmaktadır.

Müracaat Şekli

Hastalar hem internet üzerinden (http://hastane.omu.edu.tr) randevu alarak hem de poliklinik sektreterliğine başvurarak muayene olabilmektedir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Mehmet TURGUT
  2. Prof.Dr.Düzgün ÖZATLI
  3. Doç.Dr.Engin KELKİTLİ
  4. Doç.Dr.Memiş Hilmi ATAY

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 6760-6761

Bilim Dalı Departman Sekreteri : 6747

Servis : 3.Kat 6765 4.Kat 6776

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Hematoloji Bilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41