Çocuk Cerrahisi

Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yetişmiş olan Prof. Dr. Naci Gürses (o zaman doçent) tarafından Türkiye’de açılan 5. Çocuk Cerrahisi merkezi olarak kuruldu. O günden bugüne aralıksız hizmet vermektedir.

Verilen Hizmetler

Bölümümüzde tanı, takip ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar:

• Doğum öncesi ve sonrası tanımlanan doğumsal anomalilerinin izlemi ve cerrahi tedavileri

• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin doğumsal anomalileri

• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların doğumsal anomalileri

• Karaciğer ve safra yolları sisteminin doğumsal anomalileri

• Böbrekler, idrar yolları ve mesanenin doğumsal anomalileri

• Genital sistemin doğumsal anomalileri

• Doğumsal onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yoları boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler)

• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin edinsel cerrahi sorunları

• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların edinsel cerrahi sorunları

• Karaciğer ve safra yolları sisteminin edinsel cerrahisorunları

• Böbrekler, idrar yolları, mesanenin edinsel cerrahi sorunları

• Genital sistemin edinsel cerrahi sorunları

• Onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler)

• Endokrin organ cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler)

• Kasık bölgesi cerrahisi (kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidrosel ve diğer kasık bölgesi sorunları)

• Travma cerrahisi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistem yaralanmaları)

• Endoskopiler (solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner ve genital sistem)

Müracaat Şekli

Poliklinik hizmetleri Randevuludur.

Poliklinik ve Anabilim Dalı: Çocuk Hastanesi 1. kat

Servis: Erişkin Hastanesi 6. kat

Öğretim Üyelerimiz

  1. Prof.Dr.M.Ender ARITÜRK Anabilim Dalı Başkanı
  2. Prof.Dr.Ferit BERNAY
  3. Prof.Dr.Ünal BIÇAKCI
  4. Dr.Öğr.Üy.B.Dilek DEMİREL
  5. Dr.Öğr.Üy.Beytullah YAĞIZ

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3452

Servis Sekreterliği :2382

Ürodinami : 3710

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41