Sosyal Pediatri

Öğretim Üyeleri

  1. Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYÇİÇEK DİNÇER Bilim Dalı Başkanı

İletişim

Poliklinik Sekreteri :

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41