Çocuk Nöroloji

Tarihçesi

Çocuk Nöroloji Bilimdalı 1997 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı yandal olarak kurulmuştur. Kurucu öğretim üyesi Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR’dir. Poliklinik hizmetinin başlatılmasını takiben EEG laboratuarı faaliyete geçirilmiştir. “Video-EEG monitorizasyonu” ünitesi 2006 yılında hizmet vermeye başlamış, ilk vagus sinir stimülasyonu (VNS) Kasım 2010’da ve ilk epileptik cerrahi uygulaması Ocak 2011 tarihinde yapılmıştır. Epilepside Ketojenik Diet merkezi de kısa süre içinde hasta kabulune başlayacaktır.

Verilen Hizmetler

Çocuk Nörolojisi Poliklinik hizmeti

EEG çekimi

Video-EEG monitorizasyonu

Epilepsi cerrahisi

Vagal sinir stimülasyonu (VNS) uygulaması

Müracaat Şekli

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı sekreterliğinden alınan randevu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve diğer bölüm polikliniklerinden istenen konsültasyonlar ile.

Öğretim Üyeleri

  1. Doç.Dr.Ayşe AKSOY Bilim Dalı Başkanı
  2. Dr.Öğr.Üyesi Gökçen ÖZ TUNÇER

Özel Alan Bilgileri

Video-EEG monitorizasyonu, epileptik cerrahi ve vagal sinir stimülasyon uygulamaları; Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2510

Bilim Dalı Sekreteri : 2510

EEG Laboratuvarı : 2420

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41