Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Tarihçesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesinin kurulduğu 1978 yılında faaliyete geçmiştir. İlk kurucu öğretim üyesi Dr. Zeynep Kayhan’dır. 1990 yılında Anesteziyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak Cerrahi Yoğun Bakım ve Ağrı Bilim dalları kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı bütün cerrahi branşlara hizmet vermektedir. Kadrosunda bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile tüm anestezi uygulamaları (genel anestezi, rejyonal anestezi, monitörize hasta bakımı), yoğun bakım, ağrı tedavisi, ameliyathane dışı anestezi ve günübirlik hastalarda anestezi uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Akademik ve klinik aktiviteler 8 profesör, 6 doçent tarafından yürütülmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı merkezi bir ameliyathanede 21 ameliyat odası ile hizmet vermekte ve hastanemizde yılda yaklaşık olarak 22000 ameliyat yapılmaktadır. Bütün cerrahi alanlardaki operasyonlar modern anestezi makinaları ile modern donanımlı ameliyat odalarında gerçekleştirilmektedir.

Tüm hastalar operasyondan önce anestezi polikliniğinde muayene edilerek anestezi riskleri belirlenmekte, hastanın fizyolojik durumuna ve geçireceği cerrahi girişime göre anestezi planı yapılmaktadır.

Onaltı yatak kapasiteli Yoğun Bakım Bilim Dalı; 1 Profesör, 2 Doçent, araştırma görevlileri ve eğitimli hemşireleri ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Ayrıca ameliyathane dışındaki sahalarda; radyoterapi, erişkin ve pediatrik anjiografi, girişimsel radyoloji, endoskopi, elektrokonvülsif tedavi, manyetik rezonans görüntüleme işlemleri sırasında ve tüp bebek ünitesindeki girişimlerde sedasyon ve anestezi uygulamaları da Anabilim Dalımız tarafından yapılmaktadır.

Ağrı Bilim Dalı 2 Profesör 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vemektedir. Ağrı Bilim Dalında kronik ağrı sendromları (malign veya non-malign) medikal tedavi, radyografi eşliğinde enjeksiyonlar (epidural blok, faset blok, sempatik bloklar veya nöroaksiyal bloklar), radyofrekans teknikleri, tetik nokta enjeksiyonları ve nöromodülasyon (sinal kord stimülasyonu, transkutan elektriksel sinir stimülasyonu) gibi tekniklerle tedavi edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN
 2. Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ
 3. Prof.Dr.Deniz KARAKAYA Anabilim Dalı Başkanı
 4. Prof.Dr.Sibel BARIŞ
 5. Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER
 6. Prof.Dr.İ.Serhat KOCAMANOĞLU
 7. Prof.Dr.Ebru KELSAKA
 8. Prof.Dr.Fatih ÖZKAN
 9. Prof.Dr.Fatma ÜLGER
 10. Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN
 11. Doç.Dr.Ersin KÖKSAL
 12. Doç.Dr.Cengiz KAYA
 13. Dr.Öğr.Üy.Özgür KÖMÜRCÜ
 14. Dr.Öğr.Üy.Mustafa KURÇALOĞLU
 15. Dr.Öğr.Üy.Burhan DOST
 16. Dr.Öğr.Üy.Sezgin BİLGİN

Özel Alan Bilgileri

Nöroanestezi;

Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN

Kardiyovasküler Anestezi;

Prof.Dr.Deniz KARAKAYA

Pediatrik Anestezi

Prof.Dr.Sibel BARIŞ

Obstetrik ve Jinekolojik Anestezi, Torasik Anestezi, Oftalmik Anestezi;

Prof.Dr.İ.Serhat KOCAMANOĞLU

Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER

Ortopedik Anestezi;

Prof.Dr.Ebru KELSAKA

Ağrı Tedavisi

Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Ebru KELSAKA

Prof.Dr.Fatih ÖZKAN

Dr.Öğr.Üy.Mustafa KURÇALOĞLU

Yoğun Bakım;

Prof.Dr.Fatma ÜLGER (Bilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üy.Özgür KÖMÜRCÜ

Karaciğer Nakil Anestezisi;

Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN

Doç.Dr.Ersin KÖKSAL

Ameliyathane Dışı Anestezi;

Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN

Doç.Dr.Ersin KÖKSAL

Doç.Dr.Cengiz KAYA

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2662

Anabilim Dalı Sekreteri : 3353

Algoloji Sekreteri : 2740

Yoğun Bakım Sekreteri : 3296

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41