Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yrd.Doç.Dr.Seher AKBAŞ’ın Anabilim Dalı başkanı olarak göreve atanmasıyla Ağustos 2003’de kurulmuştur. Daha sonra Eylül 2005’de Yrd.Doç.Dr.Koray M.Z. KARABEKİROĞLU’nun anabilim dalı öğretim üyesi olarak atanmasıyla bölümde görevli öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmıştır. İlk olarak Nisan 2006 TUS döneminde ilk Araştırma Görevlisinin katılımı ile aktif olarak Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Nisan 2010’da doçentlik sınavını başarıyla geçen Doç.Dr.Koray M.Z. KARABEKİROĞLU Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Haziran 2010’da Uzm.Dr.Gökçe Nur SAY’ın uzmanlık sınavını başarıyla geçmesi ile anabilim dalı ilk uzmanını mezun etmiştir. Ocak 2011 tarihinde doçentlik sınavını başarıyla geçen Dr.Seher AKBAŞ doçent ünvanı kazanmıştır. Eylül 2011 tarihi itibariyle Anabilim Dalımız iki doçent, bir yardımcı doçent düzeyinde öğretim üyesi ve sekiz araştırma görevlisi ile Orta Karadeniz bölgesinin tek çocuk psikiyatrisi kliniği olarak çalışmayı sürdürmektedir. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yer alan çok sayıda sorun (ör, dikkat sorunları, aile içi ilişki sorunları, depresyon, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar, tik ve takıntı bozuklukları, kaygı bozuklukları, çocuk istismarı, ergenlik sorunları, vb.) kliniğimizde değerlendirilmektedir.

Eğitim

Yıl boyunca Salı ve Cuma günleri öğretim üyeleri, asistanlar ve tıp öğrencilerinin katılımı ile eğitici konferanslar ve makale saatleri düzenlenmektedir.

1.Yıl Asistanı: Çocuk Psikiyatrisi asistanı ilk iki yıl içinde bir yıl süreyle Psikiyatrisi AD rotasyonunda görevlidir. Birinci yıl asistanları Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde ve Psikiyatri servisinde ve daha sonra da polikliniğinde öykü alma, tanı, tedavi ve hasta izleminden sorumludurlar.

2.Yıl Asistanı:Asistanlar hasta değerlendirilmesi, tanı, tedavi ve izleminden sorumludurlar. Yine diğer bölümlerden istenen konsültasyonların değerlendirilmesinden sorumludurlar. Poliklinik hastaları ve konsültasyon istenen hastalar için gerektiğinde süpervizyon alırlar.

3.Yıl Asistanı:Uzmanlık eğitiminin üçüncü ya da dördüncü yılında asistanlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da 3 aylık Çocuk Norolojisi rotasyonunu yaparlar. Burada çocuk norolojisi hastalarının muayene, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinden sorumludurlar. Uzmanlık tezlerine üçüncü yıl içinde başlarlar.

4.Yıl Asistanı: O.M.U. öğretim üyelerinin gözetimi altında, asistanlar bütün Çocuk Psikiyatrisi AD kliniğinin aktivitelerinin izlenmesinden sorumludurlar. Eğitimin son yılında, asistanlar poliklinikte ayaktan, serviste yatan ve konsültasyon hastaların takibinde tüm sorumlulukları yüklenirler. Ayrıca kıdemsiz asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim sürecine katkıda bulunurlar.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Koray M.Z.KARABEKİROĞLU Anabilim Dalı Başkanı
  2. Doç.Dr.Gökçe NUR SAY
  3. Dr.Öğr.Üy.Yusuf Yasin GÜMÜŞ
  4. Öğr.Gör.Dr.Miraç Barış USTA

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3696

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41