Deri ve Zührevi Hastalıkları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 19 Mayıs 1978 yılında ilk yerleşkesi olan şimdiki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde kuruldu. Bölümün kurucu Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşuna görevli olarak 27 Ekim 1977 yılında Samsun’a gelen Prof.Dr.Ahmet Yaşar TURANLI’ dır. 1982 yılında Tıp Fakültesinin yer değiştirmesi ile birlikte şu anda Kurupelit Kampüsü’nde Prof.Dr.Ahmet Yaşar TURANLI, Prof.Dr.M.Tayyar CANTÜRK, Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK, Prof.Dr.Fatma AYDIN, Doç.Dr.Müge Güler ÖZDEN, Yrd.Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL’den oluşan akademik kadro ve 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Akademik kadro ve araştırma görevlilerinin yanı sıra 1 hemşire, 2 sekreter ve 1 yardımcı personelden oluşan idari personel bölümümüzde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 31 uzman hekim yetiştirmiştir. Bölümümüzün kurucusu olan Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI halen Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kampüs yerleşkesindeki poliklinik ünitemizde 2 genel poliklinik, 1 fototerapi ünitesi (PUVA, dar band UVB, banyo PUVA, topikal el-ayak PUVA) bulunmakta günlük ortalama 80 hastaya hizmet verilmektedir. Bölümümüzde Direkt mikroskopik inceleme, wood ışığı muayenesi, dermatoskopik (dijital–manuel) muayene, girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi, intralezyonel enjeksiyonlar) yapılmaktadır. Aynı binadaki Dermatoloji Servisimizde 19 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği yatak kapasitesi bulunmaktadır. Lazer ünitesinde Gemini laser cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler, pigmente lezyonlar ve hirsutizm hastaları tedavi edilmektedir.

Bölümümüzde Yapılan İşlemler

PUVA tedavisi (fototerapi)

Dar band UVB tedavisi

Banyo PUVA tedavisi

El-ayak PUVA tedavisi

Direkt mikroskopik incelemeler

Wood ışığı muayenesi

Dermatoskopik (dijital–manuel) muayene

Girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi vb) Şehir merkezinde bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Polikliniği’nde ise 1 poliklinik ve 1 lazer ünitesi. Lazer ünitesinde Gemini lazer cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler, pigmente lezyonlar ve hirsutism hastaları tedavi edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Fatma AYDIN (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK
  3. Doç.Dr.Müge Güler ÖZDEN
  4. Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL
  5. Dr.Öğr.Üy.Gökhan ŞAHİN

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2353

Servis Sekreterliği : 2392-2561

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41