Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR
  2. Prof.Dr.Canan ALBAYRAK
  3. Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN
  4. Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KARTAL

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 3721

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41