Çocuk Üroloji

Prof.Dr.Şaban SARIKAYA

Üroloji AD, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı

Çocuklar, erişkinlerin küçük bir kopyası değildir. Çocuk hastalardaki üriner ve genital sistem patolojilerinin tamamen farklı bir yaklaşım gerektirmesi, sadece bu hastalar ile ilgilenen uzmanlara olan ihtiyaç ve ayrıca bu hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için özel bir eğitim alınması gerekliliği nedeni ile, tüm gelişmiş ülke üniversitelerindeki seyre paralel olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları çatısı altında Çocuk Ürolojisi uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Çocuk Ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan, infant, bebekler ve 18 yaşının altındaki çocuklarda görülebilen doğuştan (konjenital) ya da sonradan gelişen (akkiz:edinsel) üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenen ayrı bir üst uzmanlık (ihtisas) alanı olup, hastaların bu konuda uzmanlaşmış hekimler (ÇOCUK ÜROLOGLARI) tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekir.

Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonda bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanabilmektedir. Her 100 gebenin 1’ inde anne karnındaki fetusta böbrekte genişleme saptanmaktadır. Bu hastalıkların tanı ve takibi son derece önemlidir. Yapılan tetkiklerde böbrek veya idrar yollarında anomali saptanması ( böbrek kistleri,yapışık böbrekler…), böbrek veya idrar yolları iltihaplanması, böbrek veya idrar yollarında taş hastalığı Çocuk Üroloji’ sinin öncelikli olarak ilgilendiği hastalıklardandır.

Üriner sistemin doğumsal anomalileri (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlıklar, penis ve üretra anomalileri, testis anomalileri), idrar kaçırma (gece uykuda işeme veya gündüz altına ıslatma ) sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sık sık idrara çıkma, aniden idrara çıkma hissi, mesanenin doğuştan açık olması ( ekstrofi vesica) , yenidoğan bebeklikten itibaren işeme güçlüğü, damla damla işeme gibi işeme bozuklukları, spina bfida (bel bölgesinde deride leke, gamze, kıllı lezyon) nörojen mesaneye yönelik medikal ve cerrahi tedaviler Çocuk Ürolojisi bölümünün görevlerindendir.

Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve Kordon kisti, İnmemiş testis, Sünnet, Testis ve torbaların acil halleri (Akut skrotum ve Testis torsiyonu) ile Hipospadias verilebilir. Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması, Peygamber sünneti) cerrahi onarımı Çocuk Ürolojisi bölümünün özel ilgili alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi de yapılabilmektedir. Bunun dışında Epispadias dediğimiz penisin karına bakan yüzünde olan işeme deliği rahatsızlığı, sünnet hataları, peniste şekil bozukluğu,eğrilik ve ya anormal görünüm olması, penis altındaki yumurta torbasında (skrotum) anormal görünüm,şişlik,kızarıklık olması Çocuk Ürolojisi’ nin ilgilendiği ve tedavi ettiği diğer hastalıklardır.

İletişim

Sekreterlik :2848

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41