Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında, Samsun Tıp Fakültesi olarak eğitim ve akademik yapılanmasına başlayan fakültemizde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 1975 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir. Hacettepe’ de öğrenim gören ilk öğrencileri, 5. ve 6. sınıfa geldiklerinde, 1978 yılından itibaren Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir bölümünde hizmet sunmaya başlayan Tıp Fakültesine bağlı Anabilim dalında eğitim görmeye başladı. Tıp Fakültesinin tüm sınıfları 1982 yılından sonra Samsun’ da eğitim görmeye başladı ve 1986 yılında da Kurupelit yerleşkesindeki yeni binalarına taşındı.

Verilen Hizmetler

Kadın Hastalıkları muayenesi

Gebe muayenesi

Doğum sonrası kontrol muayenesi

Jinekolojik Ultrasonografi incelemesi

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri

Gebelikte girişimsel işlemler

Gebelere uygulanan testler

Doğum

Pap test (servikal yayma)

Kolposkopi ve biyopsiler

Endometriyal biyopsi

Laparoskopi

Histeroskopi

Histerosalpingografi (HSG) ve Her türlü jinekolojik ve obstetrik operasyonlar

Kadın Hastalıkları muayenesine gelirken bilinmesi gerekenler;

Muayene öncesinde vajinal duş yapılması, vajinal krem-fitil gibi ilaçların kullanılması ve cinsel ilişkide bulunulması yapılacak muayene, tetkik ve sonuçlarını etkileyebileceği için önerilmemektedir. Muayene esnasında mesanenin (idrar torbası) boş olması daha rahat muayene olmanızı sağlar. Bunun dışında ultrasonografi ve muayene esnasında zorluk çıkarabileceği için, sıkı kıyafetlerin giyilmesini önermemekteyiz. Aynı zamanda, sizde bulunan daha önce yapılmış tüm film ve tetkiklerinizi dosyanızla beraber doktorunuza göstermek için yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Gebe muayenesi:

Gebelik, başından sonuna kadar her döneminde farklı incelemelerin yapıldığı, anne sağlığı yanında bebeğin de sağlığının izlendiği çok önemli bir dönemdir.Tüm kadınların, gebe kalmadan önce en az bir kez kontrole gelmeleri önerilir.Bunun dışında gebe olduğunu anlayan anne adaylarının mümkün olan en kısa zamanda gebelik takiplerine başlamak için polikliniğimize başvurmaları gereklidir. Gebeler, doğum polikliniğimizde ilgili doktor tarafından belirlenen zamanlarda muayene, ayrıntılı ultrasonografi, 11-14 hafta kombine test, ense saydamlığı ölçümü üçlü test, amniyosentez, Doppler ve NST gibi çeşitli tetkikler için çağrılmaktadır.

Doğum sonrası kontrol muayenesi:

Gerek normal yolla, gerekse sezaryen ile yapılan doğumlardan 6 hafta sonraki kontrol için randevu almanız uygun olur. Bu randevuda doğum sonrasında görülebilen bir takım sorunların tanı ve tedavisi için önem arz etmektedir.

Ultrasonografi:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde gerek çeşitli kadın hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık tedavisi sürecinde normal muayenenin bir parçası olarak ultrasonografik değerlendirmeler yapılmaktadır. Kliniğimizde, hastaların ultrasonografi ile değerlendirilmesi iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Transabdominal ultrasonografi görüntülemenin karın cildi üzerinden yapıldığı ultrasonografidir. Transvajinal ultrasonografi ise vajina içerisinden özel prob ile yapılan ultarsonografidir.

Ultrasonografi tetkikine gelirken bilmeniz gerekenler:

Ultrasonografi sıklıkla poliklinik muayenesi ile birlikte yapıldığında muayene için yukarda belirtilen hazırlıklar dışında özel bir hazırlık yapmanız, doktorunuz aksini belirtmediği sürece, gerekli değildir. Adet görüyor olmanız her iki ultrasonografi için bir engel teşkil etmez. Transabdominal ultrasonografi: Vajinal yolla sonografi uygulanamayacak hastalarda inceleme karından yapılacağı için mesanenin dolu olması önemlidir. Bunun için hastaların su içerek idrara sıkışması istenebilir. Tranvajinal ultrasonografi: Bu yöntem ile daha yüksek görüntü kalitesi sayesinde birçok hastalığın teşhisi açısından transabdominal ultrasonografiye göre daha çok tercih edilir. Transabdominal ultrasonografinin aksine mesanenin boş olması gereklidir.

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri:

Gebelik süresince hem normal gebeliklerin hem de problemli gebeliklerin takibinde ultrasonografi birçok sorunun erken teşhisine olanak sağlamış en önemli testlerden birisidir. Gebelerde ultrasonografi anne karnındaki bebeğin muayenesi olarak düşünülebilir. Erken gebelik döneminde yapılan ilk ultrasonografi özellikle önemlidir, çünkü bu sayede bebeğin gebelik haftası tam olarak saptanır ve sonraki izlemler buna göre değerlendirilir, ayrıca erken gebeliğin normal yerleşimli bir gebelik mi olduğu, yoksa bir dış gebelik mi olduğu da ultrasonografi ile kolaylıkla anlaşılabilir. Bu inceleme sırasında bebeğin çeşitli vücut ölçümleri yapılmakta, tahmini ağırlığı hesaplanmakta, sıvı miktarı ölçülmekte ve elde edilen bulguların gebelik haftası ile uyumlu olup olmadığı saptanmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda deneyimli hekimler tarafından ileri ultrasonografik tekniklerle ayrıntılı inceleme ve takip yapılmaktadır.

Gebelere uygulanan testler:

Gebelerin muayenesi ve ultrasonografik incelemesi yukarda verilmiştir. Bunların dışında normal bir gebelik süresince bir takım ek testler yapılmaktadır.

Down sendromu testleri:

Down sendromu (Mongolizm), toplumda yaklaşık olarak 600-700 doğumda bir gözlenen, zeka geriliği ve çeşitli anomaliler ile birlikte olabilen önemli bir kromozom hastalığıdır. Bu nedenle tüm gebeler Down sendromu açısından taranmalıdır. Bu tarama iki şekilde yapılmaktadır. 11-14. gebelik haftaları arasında 11-14 hafta kombine test ve ultrasonografik fetal ense saydamlığı testi 16-18. gebelik haftaları arasında üçlü test size uygun olan testleri takibinizi sürdüren doktorunuz bildirecektir.11-14 hafta kombine test sonucunda yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak koryon villus biyopsisi yapılması önerilirken üçlü testte yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak amniyosentez yapılması önerilir.

Üçlü test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:

Üçlü test için sadece kan vermek yeterlidir. Aç olmanız gerekmez.

Şeker yükleme testleri:

24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti(şeker hastalığı) için 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Bu testin zamanını poliklinik izlemi sırasında doktorunuz belirtecektir.50 gram şeker testi anormal olan hastalara 100gram şeker yükleme testi yapılır.

Şeker yükleme testi için gelirken bilinmesi gerekenler:

Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir. Bu nedenle bu suyun içilmesini kolaylaştırmak için yanınızda bir adet limon getirmeniz tavsiye edilir.

50 gram şeker yükleme testi

Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif bir kahvaltı yeterlidir. Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.

100 gram şeker yükleme testi

Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır.

Amniosentez:

Amniosentez çeşitli kalıtsal hastalıkların erken tanısı ve tarama testleri anormal gelen hastalarda Down sendromunun erken teşhisi için en sık olarak 16-18. gebelik haftalarında yapılır. Gebelik izleminiz esnasında amniosentezin gerekli olup olmadığı konusunda doktorunuz sizi kotrolleriniz esnasında bilgilendirecektir. İşlem sırasında oldukça ince bir iğne ile gebenin karnından girilerek bebeğe ve plasenta’ya dokunulmadan az miktarda sıvı alınır ve bu sıvıda bebeğin kromozomlarına bakılır. Eşinizin ve kendinizin kan grubunu da bilmelisiniz, doktorunuz size soracaktır.

Amniosentez için başvururken bilinmesi gerekenler:

Amniosentez için gelirken aç olmanız gerekmez, hafif bir kahvaltı yapmanız yeterlidir.

Doğum:

Gebelerin su gelmesi, ağrıların veya kasılmaların başlaması, bebek hareketlerinin azalması, her türlü kanama gibi acil durumlarda zaman gözetmeksizin doğumhane servisine başvurmaları gerekmektedir.

Pap test(servikal yayma):

Pap test, rahim ağzından dökülen hücrelerin özel bir fırça yardımıyla toplandıktan sonra mikroskop altında incelenmesidir. Bu test , toplumumuzdan en sık görülen kadın kanseri olan serviks(rahim ağzı) kanserinin taranması ve erken teşhisini sağlar.Pap test ilk olarak, cinsel ilişki başladıktan 3 yıl sonra ve 21 yaşını geçmemek şartıyla yapılmalıdır.Belli aralıklarla testin tekrarlanması gerekmektedir.Uygun şekilde yapıldığında rahim ağzı kanserlerine bağlı ölümlerin önlenmesinde oldukça etkilidir.Bu test için özel bir randevu almanıza gerek yoktur.Poliklinik muayenesi sırasında bu test yapılmaktadır.Test sonucu anormal çıkanlarda ileri değerlendirme gereklidir.

Pap test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:

Pap test vajinl yoldan yapılan bir test olması nedeni ile bu muayene uygun kadınkarda yapılabilir.Pap test yapılması için 24-48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulması, vajinal krem veya temizleyici kullanılmaması önemlidir.

Kolposkopi ve biyopsiler:

Kolposkopi rahim ağzının özel bir mikroskop ile büyütülerek normalde göz ile görülemeyen detayların görülmesini sağlayan bir yöntemdir. Kolposkopi özellikle anormal Pap test sonuçları olan hastalarda yapılır. Eğer kolposkopi esnasında şüpheli alanlar görülürse bu bölgelerden biyopsi (parça alma ) alınması gerekebilir.

Endometriyal biyopsi:

Endometriyal biyopsi rahmin iç tabakasında görülebilecek çeşitli hastalıkların aydınlatılması için uygulanan bir örnek alma yöntemidir. Temel olarak menopoz sonrası kanama varlığında veya menopoz öncesinde anormal kanama şikayetleri olan hastalarda yapılır.Endometriyal biyopsi, hastanın isteğine bağlı olarak genel veya lokal anestezi ile yapılabilir.

Laparoskopi:

Laparoskopi işlemi günümüzde endometriyozis, dış gebelik, kısırlık, kronik kasık ağrısı gibi bir çok hastalığın tanı ve tedavisi için yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır.Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden ve iç çamaşırı çizgisi altında kalan bölgelerden yarım santimetrelik kesiler yapılarak girilmekte ve bütün cerrahi işlem özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır.

Histeroskopi:

Histeroskopi laparoskopi gibi fakat daha ince kamera sistemleri ile rahim ağzının, uterus (rahim) içinin ve tüp ağızlarının incelenmesi işlemidir.Histeroskopi işlemi adet kanamasının başladığı ilk gün 1.gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur. Histerosalpingografi(HSG): HSG rahim içi ve tüplerin incelenmesini sağlayan bir testtir. Kadın-doğum hekimi tarafından yapılan muayene ve rahim içine verilen özel radyoopak madde sonrasında birkaç defa film çekilir.HSG işlemi Cuma günleri öğleden sonra yapılmaktadır.

HSG için gelirken bilinmesi gerekenler:

HSG randevusu aldığınız kadın-doğum polikliniğine size reçete edilen özel sıvı ile başvurmanız ve burada size verilen tıbbi malzeme ile Radyoloji Bölümü’nde HSG odasına gelmeniz gereklidir. HSG esnasında hastanın adetli olmaması gereklidir. Kanamasının başladığı ilk gün 1. gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur. Test için aç gelmek gerekli değildir.

Müracaat Şekli

Poliklinik muayenesi için randevular

Genel poliklinik muayenesi için randevular telefon ile verilmektedir. Randevular hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde poliklinik sekreterliğinden, en uygun ve en yakın tarih için alınabilir.

Öğretim Üyesi muayenesi için randevular

Öğretim üyelerinden istenen muayene randevuları poliklinik sekreterliği tarafından verilmektedir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Mehmet Bilge ÇETİNKAYA(Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr.İdris KOÇAK
 3. Prof.Dr.Miğraci TOSUN
 4. Prof.Dr.Handan ÇELİK
 5. Doç.Dr.Devran BILDIRCIN
 6. Doç.Dr.Davut GÜVEN
 7. Doç.Dr.Abdülkadir BAKAY
 8. Doç.Dr.İbrahim YALÇIN
 9. Dr.Öğr.Üy.Ayşe Zehra ÖZDEMİR
 10. Öğr.Gör.Dr.Mesut ÖNAL
 11. Öğr.Gör.Dr.Ulaş ÇOBAN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2358 - 2343

Anabilim Dalı Sekreteri : 2350

Servis Sekreterliği : 2412

Perinatoloji Polikliniği : 4250

Tüp Bebek Merkezi : 3980

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41