Acil Tıp

Tarihçesi

Acil Tıp Anabilim Dalımız 1997 yılında kurulmuş ve 1998 yılında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Anabilim dalımız 6 öğretim üyesi; 2 Profesör, 4 Doçent ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca uzmanlık eğitiminin yanı sıra tıp fakültesi (Türkçe-İngilizce) ve diğer sağlık eğitimi veren birimlerin de eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Acil servisimizde bir adet büyük resüsitasyon odası, 8 adet muayene odası ve 16 adet yataklı kısımdan oluşan gözlem ünitemiz mevcuttur. Acil servisimizde ayrıca acil röntgen, ultrasonografi ve tomografi hizmeti veren acil radyoloji birimi bulunmaktadır. Buna ek olarak hastaların acil kan tahlillerinin yapılabildiği acil laboratuvarı bulunmaktadır.

Acil Tıp Anabilim Dalı, uzmanlık eğitiminin yanı sıra verdiği hasta bakım hizmeti ile de bölgemizde çok geniş bir nüfusa hizmet etmektedir. Çevremizdeki hastanelerden acil olarak sevk edilen hastalar acil servisimizde değerlendirildikten sonra gerekli hallerde hastanemizde yatarak tedavi edilmektedir. Diğer birçok acil hastaya verilen acil tıbbi hizmetin yanı sıra özellikle zehirlenmiş hastaların tetkik ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılması, anabilim dalımızı bölgenin klinik toksikoloji merkezi haline getirmiştir. Özellikle toksikoloji alanındaki deneyimlerimiz; uluslar arası bilim dünyasında yayınlanan ve devam eden çalışmalarımızla daha da ileri düzeylere ulaşacaktır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Ahmet BAYDIN Anabilim Dalı Başkanı
  2. Prof.Dr.Türker YARDAN
  3. Doç.Dr.Latif DURAN
  4. Doç.Dr.Celal KATI
  5. Doç.Dr.Hızır Ufuk AKDEMİR
  6. Dr.Öğr.Üy.Fatih ÇALIŞKAN

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri: 2769

Servis Sekreteri: 2370

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41