Nefroloji

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte Nefroloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren Nefroloji Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Hemodiyaliz hastanemizde ilk defa 1981 yılında Prof.Dr. Kuddusi Cengiz ve Prof.Dr. Hulusi Koçak’ın girişimleri ile başlamıştır.

Verilen Hizmetler

-Yataklı nefroloji servisi -Yataklı organ nakil servisi -Hemodiyaliz ünitesi -Periton (karın diyalizi) ünitesi -Böbrek nakli polikliniği -Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinikleri

Nefroloji Bilim Dalında 3 Profesör çalışmaktadır. Bilim dalının akademik elemanları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yer alan probleme dayalı öğrenim oturumları, hasta başı tartışmaları, dersler, seminerler ve uygulamalrın yapılmasında aktif olarak görev almaktadır. Nefroloji Bilim Dalı 23 tanesi nefroloji servisi, 15 tanesi organ nakil servisinde olmak üzere toplam 38 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Bilim dalımız rutin poliklinik hizmetlerinin verildiği 3 poliklinik ve 2 böbrek nakli polikliniği ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Böbrek nakil hazırlık polikliniğimizde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gerektiren hastalar böbrek nakli yönünden değerlendirilmekte canlı ya da kadavradan nakil hazırlığı yapılmaktadır. Akrabalık verici adayı bulunması halinde hazırlık değerlendirmeleri yapılmakta, verici olup olamayacağına dair kan tetkikleri ve doku analizleri yapılmaktadır. gerekli hazırlıkları yapılan ve testleri uygun olan hastalara üniversitemizde organ nakli yapılmaktadır. Canlı vericisi olmaması halinde hastaların gerekli kontrolleri yapılıp kadavradan nakil sırasına alınmaktadır. Uygun organ çıkması halinde nakilleri yapılmaktadır. Hipertansiyon polikliniğimizde 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümü yapılabilmektedir.

Kliniğimiz şehir merkezinde kronik hastaların hemodiyalize alındığı 25 ciha ve 7 hemşire ile hizmet veren bir hemodiyaliz ünitesi ve ana kampüste daha çok akut hastalara hizmet veren 14 cihaz ve 9 hemşire iel hizmet veren bir hemodiyaliz ünitesi olmak üzere iki hemodiyaliz merkezi bulunmaktadır. Şehir sağlık merkezimizde hizmet vermekte olan diyaliz ünitemizde hastalar evlerinden servis ile alınmakta ve diyaliz sonrası evlerine bırakılmaktadır. Burada hastalar için uygun giyinme kabinleri, dinlenme olnakları bulunmakta, diyetisyen önerileriyle hazırlanan öğünler hastalara sunulmaktadır. Periton diyaliz uygulamaları ise ana kampüsteki diyaliz merkezi içinde yapılandırılmıştır. Periton diyalizi (karın fdiyalizi) ünitesinde 2 hemşire, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara karın diyalizi hakkında eğitim vermekte, hazırlık ve takiplerinde yardımcı olmaktadır. Bilim dalımızın eğitim toplantıları diyaliz merkezinde oluşturulan 20 kişilik bir seminer odasında yapılmaktadır. bu eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, makale ve seminer sunumları düzenli olarak yürütülmektedir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Hayriye SAYARLIOĞLU (Bilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Nurol ARIK
  3. Prof.Dr.Melda DİLEK
  4. Dr.Öğr.Üy.Ercan TÜRKMEN

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2354

Bilim Dalı Sekreteri : 2746

Servis Sekreteri : 2407

Böbrek Nakil Hazırlık Polikliniği : 2842

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nefroloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41