Üroloji

Tarihçesi

Üroloji Anabilim Dalı 1978 yılında Dr.Sacit YILDIZ’ ın başkanlığında çalışmaya başlamıştır. Kurulduğunda iki poliklinik, 8 i erişkin 7 si çocuk toplam 15 yatak kapasiteli servis, ve merkezi ameliyathanede ürolojik sağlık hizmetlerinin yanı sıra, 5. ve 6. Sınıf Tıp öğrencilerine üroloji staj ve intörnlük eğitimi verilmeye başlanmıştır . Dr.Adnan Arıcan ve Dr.Ekrem Özmen de ilk asistanlar olarak Üroloji Uzmanlık eğitimlerine başlarlarken, Üroloji uzmanları Dr.Ahmet Yazıcıoğlu ve Dr.Ali Gümüş ilk yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmışlardır. Endoürolojik cerrahiye Samsun ve Karadeniz bölgesinde öncülük eden Üroloji Anabilim Dalında yapılan ilk ürolojik cerrahi girişim 20 Eylül 1978 de P.K. isimli hastaya yapılan sağ piyelolitotomi ameliyatıdır. Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 1986 yılı ilkbaharında Kurupelit yerleşkesinde bugünkü binalarına taşınmasıyla servis yatak kapasitesi ve ameliyathane olanakları da artmıştır. Akademik kadrosunda halen 6 profesör, 4 doçent bulunmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 1980 li yıllardan itibaren radikal ve rekonstrüktif ürolojik cerrahiler, perkütan ve laparoskopik ürolojik cerrahi eğitimim verildiği, Türkiyede ve dünyada ilkleri yapabilen öncü bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Türkiyedeki ilk "Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi" (2004), "Single Port Retroperitonoskopik Nefrektomi" (2010), "Laparoskopik Vena Kava Trombektomi" (2017) ile dünyada ilk kez "Pediatrik Laparoskopik Böbrek Koruyucu Renal Kist Hidatik Cerrahisi" (2005), "Pediatrik Single Site Retroperitonoskopik Nefroktomi" (2010) ve yine dünyada ilk "Pediatrik Laparoskopik Prostatektomi" (2017) ve Karadeniz Bölgesinde ilk "Mikroperk" (2014)'in yapıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığının onayıyla Karadeniz Bölgesinin ilk "Böbrek Nakli Merkezi (2006) ve Türkiyede ki ilk "Laparoskopik Böbrek nakli" (2015) başarıyla gerçekleştirilmiştir. Üroloji alanında Karadeniz bölgesinin en gelişmiş referans merkezi olan OMÜ Üroloji aynı zamanda ülkemizin de önde gelen kliniklerinden biridir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanları:

Prof.Dr.Sacit Yıldız (1978-1984, 1988-1998)

Yrd.Doç.Dr.Gürkan Kazancı (1984-1988)

Prof.Dr.Ali Faik Yılmaz (1998-2004, 2014-2017)

Prof.Dr.Recep Büyükalpelli (2004-2007)

Prof.Dr.Şaban Sarıkaya (2008-2014, 2017-....)

Verilen Hizmetler

Servisimizin Kasım 2007 de Tıp Fakültesi Hastanesinin üçüncü katında tuvalet ve banyolu,44 yatak (20 çift, 4 tek kişilik oda) müstakil bir Üroloji Servisine taşınmasıyla yatan hastaların aldığı hizmet kalitesi ve hastaların memnuniyeti daha da artmıştır. Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde Androloji Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı bulunmaktadır. Poliklinik düzeyinde normal hasta muayenesi ile birlikte Videoürodinami Ünitesi, ESWL Ünitesi, Üregenital Sistem Ultrasonu, Transrektal Prostat Ultrasonu ile Prostat Biyopsi Ünitesi, Günübirlik Ayaktan Ünitesi (Kemoterapi, Flexible Sistoskopi, Biofeedback, Nefrostomi, Sistostomi vs.uygulamaları) Androloji Laboratuvarı (CASA), Renkli Dopler Ultrason ve Kavernozometri bulunmaktadır. Canlı yayın olanaklarına sahip ameliyathanede erişkin ve çocuklarda bugün için güncel üroloji pratiğinde tüm ameliyatlar (genel üroloji, üroonkoloji, androloji, kadın ürolojisi, çocuk ürolojisi ve transplantasyon cerrahisi) deneyimli öğretim üyesi kadrosu ve zengin teknik alt yapısı sayesinde uygulanmaktasır. Mevcut kapasite ile yılda yaklaşık 2500 kadar ameliyat yapılmaktadır. Akademik olarak ise SCI kapsamındaki dergilerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı adresli yayın sayısı her yıl artmaktadır. Kurulduğu günden itibaren hizmet verdiği Samsun ve Karadeniz Bölgesinden başlamak üzere Ürolojik hizmet standardını yükseltmeyi misyon edinen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Samsun da aylık olarak düzenlenen bilimsel toplantılar ve ulusal üroloji dernekleri işbirliğiyle yapılan toplantı ve kurslara ev sahipliği yaparak Samsun ve Karadeniz Bölgesindeki Üroloji Uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerine de katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Kuruluşunun 40. yılını kutlayamaya hazırlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Şaban SARIKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Ali Faik YILMAZ
  3. Prof.Dr.Recep BÜYÜKALPELLİ
  4. Prof.Dr.Ramazan AŞÇI
  5. Prof.Dr.Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU
  6. Prof.Dr.Y.Kamil YAKUPOĞLU
  7. Prof.Dr.Ender ÖZDEN
  8. Doç.Dr.Yakup BOSTANCI
  9. Doç.Dr.Kadir ÖNEM

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2848 - 2849

Anabilim Dalı Sekreteri : 3602

Servis Sekreterliği : 3108

ESWL Ünitesi : 3455

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41