Halk Sağlığı

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sevinç Oral’ın kurucu başkanlığında faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren Prof.Dr. Fulya Tanyeri, Prof.Dr. Rengin Erdal, Prof.Dr.Turhan Akbulut anabilim dalında başkanlık yapmışlardır. 1984 yılından bu yana da Prof.Dr.Yıldız Pekşen anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

Müracaat Şekli

18.04.2013 tarih ve 138-İH sayılı belge ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "İşyeri Hekimliği Temel Kursu", "İşyeri Hekimliği Yenileme Kursu" ve "İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Kursu" vermek üzere eğitim kurumu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlara "İş Sağlığı eğitimleri" verilmektedir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Cihad DÜNDAR Anabilim Dalı Başkanı
  2. Prof.Dr.Şennur DABAK
  3. Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER
  4. Doç.Dr.Özlem TERZİ
  5. Dr.Öğr.Üyesi H.Nilden ARSLAN

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 2292

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41