Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun 15-Ocak-1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın kurulmasına karar verilmiş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulmuş ve başkanlığına Prof.Dr.Kamil Tanyer getirilmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1980 yılında araştırma görevlisi kadrosu açılarak uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. 1980 yılından bu yana 100 ün üzerinde çocuk hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir. Üniversitemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şubat 2005’ten bu yana Kardiyoloji Merkezi Çocuk Hastanesi binasında hizmet vermekte olup halen 14 Departman ve 7 Serviste, 30 Öğretim Üyesi, 7 Yan Dal Asistanı, 58 Asistan, 106 Hemşire, 66 Personel ile hizmet vermektedir. Çocuk Acil Polikliniğimiz, Erişkin Acil Polikliniğinden ayrı olarak hizmet etmekte, gerekli görülen hastalar 20 yatak kapasiteli Acil Gözlem Servisinde yatırılarak izlenmektedir. Polikliniklerimizde günde 250-350 hasta muayene ve tedavi edilmektedir. Servislerin toplam yatak kapasitesi 200 olup bunların içinde 70 hasta kapasiteli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (şu an 36 kapasiteyle çalışmakta) ve 17 hasta kapasiteli Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Düzey II ve Düzey III servisi olarak toplam 28 Küvöz, 13 Ventilatör, 2 Transport Küvözü (1’i ventilatörlü), 1 Kan Değişim Ünitesi, 15 Pulse Oksimetre, 3 Monitör ile hizmet vermektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 12 Ventilatör, 9 Pulse Oksimetre, 8 Monitor ve 1 Portable Röntgen Cihazına sahip olup ülkemizin sayılı Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinden biridir. Burada 30 gün-18 yaş arası hastalar izlenmektedir. Ünitenin yatak kapasitesi toplam 17 olup bunların 4’ü Pre-Yoğun Bakım adı altında, hastaların gözlemlendiği ya da yaşam destek cihazı ile eve gönderilecek hastaların ailelerine eğitimin verildiği odalarda bulunmaktadır. Diğer yataklar ise ikisi izolasyon odasında olmak üzere toplam 9 odada bulunmaktadır.

Hastanemizde Çocuk Hematoloji ve Çocuk Genetik Laboratuarı olarak 2 Laboratuvar bulunmaktadır. Çocuk Hematoloji Laboratuvarında rutin tetkikler dışında akım sitometrisi ve trombosit agregasyon testleri çalışılmaktadır. Ayrıca hastanemizde 6 yataklı Kök Hücre Nakil Merkezi ve 2 yataklı 24 saatlik EEG monitorizasyon ünitesi bulunmaktadır. 24 saatlik EEG monitörizasyonu, Epilepsi Cerrahisi gerekebilecek hastaların tanısı için kullanılmaktadır.

Genel Pediatri Departmanında 1 Profesör, Çocuk Gastroenteroloji Departmanında 1 Profesör ve 1 Doçent, Çocuk Nöroloji Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent, Çocuk Genetik Departmanında 1 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent, Çocuk Enfeksiyon Departmanında 1 Profesör, Çocuk kardiyoloji departmanında 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Yrd. Doçent, Çocuk hematoloji departmanında 2 Profesör, 2 Doçent, Çocuk Onkoloji Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, Yenidoğan Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent, Alerji Departmanında 1 Profesör ve 1 Doçent, İmmünoloji Departmanında 1 Doçent, Çocuk Nefroloji Departmanında 1 Doçent 1 Yardımcı Doçent, Çocuk Endokrin Departmanında 1 Profesör, 1 Doçent görev yapmaktadır. Çocuk Kardiyoloji Bölümünde PDA ligasyonu, ASD kapatılması, Valvüloplasti, Stent takılması, Atriyal Septostomi, tüm Hemodinamik ve Anjiyokardiyografik işlemler yapılabilmektedir. Fetal Ekokardiyografi ile Konjenital Kalp Hastalıklarının prenatal tanısı konabilmektedir. Hastanemizde Gastroenteroloji Bölümünce kullanılan Endoskopi Ünitesi olup tüm tanısal Endoskopik ve Kolonoskopik girişimler, Biyopsiler ve Perkütan Karaciğer Biyopsisi yapılabilmektedir. Çocuk Nöroloji Bölümünde 24 saatlik EEG haricinde rutin EEG incelemesi de yapılabilmektedir Enfeksiyon Departmanının servisi de tamamen ayrı olup servis içinde bulaşıcı hastaklıklar açısından izolasyon odaları bulunmaktadır. Hematoloji ve Onkoloji Polikliniklerine ait tanısal girişim odası ve ayaktan tedavi odası bulunmakta olup malignite hastalarının bir kısmı burada ayaktan tedavi almaktadırlar.

Alerji Departmanında Alerjik Deri Testleri ve Solunum Fonksiyon Testleri yapılabilmekte, kronik hastalar düzenli takip edilmektedir.

Çocuk Endokrin Bölümünde tüm Endokrinolojik Tanı Testleri yapılabilmekte ve kronik hastalar düzenli takip edilmektedir.

Çocuk Nefroloji Bölümünde ayaktan Periton Diyaliz Ünitesinde kronik renal yetmezlikli hastalara diyaliz eğitimi verilmekte, günlük hayatlarını aksatmadan hastalıklarıyla yaşayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Pediatrik Genetik Bölümünde Klinik Genetik uygulamaları yapılmakta, Klinik Tanı Ayrıntılı Laboratuar Tetkikleri ile desteklenmektedir. Sitogenetik Analizler, Moleküler Sitogenetik ( FISH), DNA eldesi yapılmaktadır. Kordosentez ve Amniyosentez materyallerinin incelenmesiyle Prenatal Tanı konulmakta ve ailelere genetik danışma hizmeti verilmektedir. Kanser hastalarının tanı ve prognostik incelemelerinde sitogenetik analizler sıkça kullanılmaktadır.

Çocukların eğitim-öğrenim ve sosyal becerilerinin desteklenmesi için 1 Hastane Okulu ile 2 Oyun ve Etkinlik Odası olup ayrıca haftalık Sinema, Seramik, Resim gibi Sosyal Aktivite saatleri düzenlenmektedir. Hastane Okuluna gelemeyecek durumdaki hastalara öğretmenlerce hasta başında eğitim-öğretim yapılmaktadir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak amacımız ülkemize bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı) Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 2. Prof.Dr.H.Murat AYDIN Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma
 3. Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Çocuk Gastroenteroloji
 4. Prof.Dr.Fadıl ÖZTÜRK Çocuk Allerjisi
 5. Prof.Dr.Recep SANCAK Çocuk Allerjisi
 6. Prof.Dr.Alişan YILDIRAN Çocuk İmmünolojisi
 7. Prof.Dr.Hasibe Canan SEREN Neonatoloji
 8. Prof.Dr.Canan ALBAYRAK Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 9. Prof.Dr.Özlem AYDOĞ Çocuk Nefrolojisi + Çocuk Romatolojisi
 10. Prof.Dr.Gönül ÇALTEPE Çocuk Gastroenteroloji
 11. Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 12. Prof.Dr.Ayşe AKSOY Çocuk Nörolojisi
 13. Doç.Dr.Nazik YENER Çocuk Yoğun Bakım
 14. Doç.Dr.Işıl ÖZER Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 15. Doç.Dr.Mustafa Ali AKIN Neonatoloji
 16. Doç.Dr.Leyla AKIN Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma
 17. Doç.Dr.Esra AKYÜZ ÖZKAN
 18. Doç.Dr.Şahin TAKCI Neonatoloji
 19. Dr.Öğr.Üyesi İrfan Oğuz ŞAHİN Çocuk Kardiyolojisi
 20. Dr.Öğr.Üyesi Demet TEKCAN Çocuk Nefrolojisi
 21. Dr.Öğr.Üyesi Hülya NALÇACIOĞLU Çocuk Nefrolojisi
 22. Dr.Öğr.Üy.Emine Hafize ERDENİZ Çocuk Enfeksiyon
 23. Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül YILMAZ Çocuk Genetik
 24. Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KARTAL Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 25. Dr.Öğr.Üyesi Gökçen ÖZ TUNÇER Çocuk Nörolojisi
 26. Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYÇİÇEK DİNÇER
 27. Öğr.Gör.Dr.Mehmet AÇIKGÖZ

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41