Çocuk Enfeksiyon

Tarihçesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2009 yılında Prof.Dr.S.Gülnar Şensoy başkanlığında kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında hastalara poliklinik ve yataklı servisde hizmet verilmektedir. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tüberküloz, akut hepatit, brusellozis, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, suçiçeği, zona, viral döküntülü hastalıklar, influenza, kemik-eklem enfeksiyonu, menenjit gibi bulaşıcı hastalığı olan hastalar yatarak tedavi almaktadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde servisimizde yatarak izlenen hastaların kontrol muayeneleri, tüberkülozlu hastaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca diğer polikliniklerden konsültasyon istenen hastalar değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalınca diğer servislerde yatan hastalara gerektiğinde enfeksiyon hastalıkları danışımı verilmektedir. Özellikle Hematoloji-Onkoloji Servisinde yatan hastaların enfeksiyon konsültasyonları yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Çocuk Enfeksiyon Servisinde yatarak izlenen ve kontrol muayeneleri olan hastalar polikliniğimize direk başvurarak gerekli muayeneleri yapılmaktadır. Diğer hastalar ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanının konsültasyon istemesi ile polikliniğimize başvurmaktadır.

Öğretim Üyeleri

  1. Dr.Öğr.Üyesi Emine Hafize ERDENİZ Bilim Dalı Başkanı

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3884

Bilim Dalı Sekreteri : 3884

Servis Sekreteri : 4051

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41