Kardiyoloji

Tarihçesi

Bölümümüz 37 yılını aşan tarihi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bu zamana kadar 58 adet kardiyoloji uzmanı yetiştirmiştir. Halen 3 profesör, 3 doçent ve 2 Uzman Doktor mevcuttur. Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım ünitesi olarak toplam 51 adet yatak kapasitelidir.

Verilen Hizmetler

Pacemaker (Pil) kontrolü haftanın bir günü (Cuma günleri) yapılmaktadır. Genel kardiyoloji polikliniği ve hipertansiyon,poliklinikleri haftanın her günü hizmet vermektedir. Laboratuar hizmetleri olarak, invazif kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarı, efor testi, ekokardiyografi, Holter, Tilt testi ve ambulatuvar kan basıncı izlemi yapılabilmektedir. Koroner anjiyografi laboratuvarında her türlü komplike perkütan girişimler ve erişkin konjenital hastalıklarının perkütan tedavisi yapılabilmektedir. Bunun yanında, laboratuvar günün 24 saati primer PTCA için kullanılabilir durumdadır. Elektrofizyoloji laboratuvarımızda, tanısal elektrofizyolojik tetkik, ablasyon tedavisi, pacemaker, kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve ICD implantasyonu işlemleri uygulanmaktadır.)

Müracaat Şekli

Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene imkanı da mevcuttur. (0362) 312 19 55 çağrı merkezi

Anjiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı

Öğretim Üyelerimiz

  1. Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Özcan YILMAZ
  3. Prof.Dr.Okan GÜLEL
  4. Doç.Dr.Murat MERİÇ
  5. Doç.Dr.Korhan SOYLU
  6. Doç.Dr.Serkan YÜKSEL
  7. Dr.Öğr.Üy.Ömer GEDİKLİ
  8. Dr.Öğr.Üy.Dr.Murat AKÇAY
  9. Öğr.Gör.Dr.Ufuk YILDIRIM
  10. Öğr.Gör.Dr.Metin ÇOKSEVİM

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2636-2634

Anabilim Dalı Sekreteri : 2717

Servis Sekreteri : 2403

Sineanjiografi : 3210

Treadmil : 3241

EKG : 2527

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41