Çocuk Kardiyoloji

Öğretim Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi İrfan Oğuz ŞAHİN

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2449

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

55200 Atakum/ Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41