Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 2 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent çalışmaktadır. Anabilim dalının akademik elemanları Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yer alan probleme dayalı öğrenim oturumları, hasta başı tartışmaları, dersler, seminerler ve uygulamaların yapılmasında aktif olarak görev almaktadırlar. Göğüs Hastalıkları kliniği 3tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam 35 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kliniğimizde invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon imkanlarına sahip 3 yataklı bir yoğun bakım ünitesi de bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızda 2 poliklinik ve Perşembe günleri de 1 sigara polikliniği ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Yine bölümümüzde fiberoptik bronkoskopi ünitesi , spirometre ve eforlu solunum fonksiyon testlerinin yapıldığı solunum fonksiyon testleri laboratuarı bulunmaktadır. Yine Anabilim Dalımızda toraks ultrasonografisi eşliğinde tanısal işlemler de yapılmaktadır. Bölümümüzde yılda 1000’den fazla fiberoptik bronkoskopi, 4000’in üzerinde solunum fonksiyon testi, 50’nin üzerinde plevra biyopsisi yapılmaktadır. Anabilim Dalımızın eğitim toplantıları 30 kişilik bir seminer odasında yapılmaktadır. Bu eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, makale ve seminer sunumları düzenli olarak yürütülmektedir.Anabilim Dalımızdan bugüne kadar toplam 20 kişi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olarak mezun olmuş ve halen 7 araştırma görevlisi hekim uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında Yapılan İşlemler

Solunum fonksiyon testi (spirometre)

Egzersiz testi

Diffüzyon testi

Fiberoptik bronkoskopi

Videobronkoskopi

Bronkoskopi eşliğinde elektrokoter uygulamaları

Torakoskopi

Torasentez

Plevra biopsisi

Plevranın ultrason ile incelemesi ve biopsisi

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Meftun ÜNSAL
  2. Prof.Dr.Nurhan KÖKSAL
  3. Prof.Dr.Oğuz UZUN
  4. Prof.Dr.Atilla Güven ATICI(Anabilim Dalı Başkanı)
  5. Dr.Öğr.Üy.Nazmiye Tibel TUNA
  6. Dr.Öğr.Üy.Yusuf Taha GÜLLÜ

İletişim

Sekreterlik : 2998

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41