Göz Hastalıkları

Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1977 yılında Prof.Dr.İhsan ÖGE tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz, kuruluşundan bu yana üniversite kliniklerinin temel görevlerinden olan öğrenci ve uzmanlık öğrencisi eğitimi, bilimsel araştırma faaliyetleri, güncel sağlık hizmeti verilmesi ve topluma örnek insanlar yetiştirme işlevlerini başarıyla yürütmektedir.

Kuruluşunun 39.yılında kliniğimiz; 26 yataklı servis, ameliyathane, genel göz polikliniği ve özel birim poliklinikleri (Glokom, Şaşılık, Uvea-Behçet, Retina-Vitreus, Nörooftalmoloji, Kontakt Lens, Oküloplastik, Kornea ve oküler elektrofizyoloji) ile hizmet vermektedir. Her birim, konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencisi eğitimi de bu alanlara dağılım ve rotasyonla yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin en köklü üniversitesinde yer alan ve geniş bir coğrafi bölgeye hizmet veren kliniğimiz, aynı zamanda bölgedeki referans klinik olmanın da sorumluluğunu yıllardır başarıyla taşımaktadır.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof.Dr.İhsan ÖGE

Prof.Dr.Dilek ERKAN

Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ

Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK

Prof.Dr.İnci GÜNGÖR

Verilen Hizmetler

Genel Göz Polikliniği

Birim Poliklinikleri

Acil ve Kontrol Hastaları Polikliniği

Göz içi Enjeksiyonlar

Lazer Tedavileri

Oküler Tetkikler: OCT, Görme Alanı, FFA, Ultrasonografi, Ultrasonografik Biomikroskopi (UBM), Pakimetri, Tonometri, Korneal Topografi, Konfokal Mikroskopi, Ön Segment Görüntüleme, Biometrik Ölçümler ve oküler elektrofizyoloji(VEP, ERG) olmak üzere çeşitli katagorileri kapsamaktadır.

Müracaat Şekli

Genel Göz Polikliniği: İlk kez başvuran hastalar içindir. Poliklinik çalışma düzenine göre, günlük belirli sayıda hasta alınmaktadır.

Birim Poliklinikleri: Sürekli takipli hastalardır. Verilen randevu tarihinde geldiklerinde randevu fişlerinin en alt satırında yazılı birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Acil ve Kontrol Hastaları Polikliniği: Ameliyat olan hastalar, daha önce genel göz polikliniğinde muayene olup kontrole gelen hasta ve acil olarak başvuran hastalar içindir. İlgili birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir

Göz içi Enjeksiyonlar: Polikliniğimizde muayene olup enjeksiyon randevusu verilen hastalar içindir.

Lazer Tedavileri: Her gün randevu verilmeksizin uygulanmaktadır. Bazı özellikli vakalarda ve tekrar tedavi gerektiren hastalar için randevulu çalışılmaktadır. İlgili birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir

Tetkik İşlemleri: Randevulu hastalar için verilen randevu tarihinde randevu fişlerinin en alt satırında yazılı birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Gün içinde bakılan hastalar ise, birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmalıdırlar.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK
  2. Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ
  3. Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ
  4. Prof.Dr.İnci GÜNGÖR (Anabilim Dalı Başkanı)
  5. Doç.Dr.Ertuğrul CAN
  6. Doç.Dr.Leyla ŞAHİN
  7. Doç.Dr.Özlem EŞKİ YÜCEL
  8. Dr.Öğr.Üy.Hilal ESER ÖZTÜRK
  9. Dr.Öğr.Üy.Nurullah KOÇAK
  10. Dr.Öğr.Üy.Volkan YETER

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2356 - 2311

Anabilim Dalı Sekreteri : 2372

Laser : 2400

FFA (Anjio) : 2061

OCT : 2067 Görme Alanı : 2515 Servis Sekreterliği : 3081

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41