Çocuk Radyoloji

Çocuklarda hastalıkların oluşum mekanizmaları ve radyolojik bulguları erişkinlere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle çocuk hastaların görüntülenmesi, filmlerinin değerlendirilmesi özel bilgi ve tecrübe gerektirir. Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, bu gereksinimlere cevap vermek için kurulmuştur. Pediatrik Radyoloji, radyolojinin tek yandal (üst ihtisas) olan branşıdır. Bilim Dalımız, uzmanlık sonrası pediatrik radyoloji yandal eğitimi veren Türkiye’deki sayılı merkezden birisidir. Bölümümüzde tüm yaş grubundaki çocuk (18 yaş altı) ve anne karnındaki fetus incelemesi ileri teknoloji radyoloji cihazları ile yüksek kalitede yapılmaktadır.

Birimimizde yapılan incelemeler

  • Dijital röntgen
  • Ultrasonografi
  • Doppler ultrasonografi
  • Ultrason Elastografi
  • Tüm vücut ve beyin MR (SPECT, Difüzyon Tensör Görüntüleme, Fonksiyonel MR, BOS akım ölçümü)
  • Tüm vücut ve beyin BT
  • Floroskopik tetkikler (Voiding sistografi, baryumlu özefagus, mide ve kolon incelemeleri)
  • Anjiografi ve girişimsel işlemler
  • Fetal MR

Radyasyon içeren tetkiklerde çocuklara özel düşük radyasyon dozları ile çekimler yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Meltem CEYHAN BİLGİCİ