Adli Tıp

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.09.1982 tarih ve 3939 sayılı kararı ile 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. paragrafı gereğince OMÜ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde Adli Tıp Anabilim Dalı kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ana bina içerisinde (Kat: -1) hizmet veren Adli Tıp Anabilim Dalı’nda 29.03.2002 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURLA’nın Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanması sonrası aktif çalışmalara başlanmıştır. 2002-2009 yıllarında Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURLA Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış olup 2009 yılından bu yana Prof.Dr. Berna AYDIN bu görevi yürütmektedir. Anabilim Dalımız öğrenim hedefleri ile ilgili eğitimler; Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğrencilerine paneller, sunumlar ve senaryolar şeklinde, Dönem VI öğrencilerine Adli Tıp staj programında verilmektedir. Ayrıca, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine lisans ve önlisans düzeyinde Adli Tıp dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir. Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi süresi 4 yıl olup Anabilim Dalımızda 2002 yılından beri Uzmanlık Eğitimi verilmektedir. Bu süre içerisinde 6 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlayarak “Adli Tıp Uzmanı” ünvanını almışlardır. Hastanemizde 2003 yılına kadar adli raporlar, ilgili Anabilim Dalları tarafından düzenlenmekte iken bu tarihten sonra özellikle bölümlerden istenilen raporlar dışındaki tüm adli raporlar multidisipliner bir çalışma ile Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bölümümüzde Samsun ve çevre il ile ilçelerin adli makamlarından gönderilen adli olguların muayenesi yapılmakta ve adli raporları düzenlenmektedir. Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonunca istenen adli-tıbbi konularda da rapor düzenlenmektedir. Anabilim Dalımızda poliklinik hizmetleri haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) 09.00-17.00 saatleri arasında verilmektedir. Muayene ve gerekli tetkikler sonrası düzenlenen raporlar ilgili kuruma en kısa sürede gönderilmektedir. Adli muayene ve rapor için Anabilim Dalımıza geleceklerin öncesinde iletişim telefonunu ( 0 362 312 19 19 / 1793) arayarak randevu ve getirecekleri belgeler konusunda bilgi almaları işlemleri hızlandıracaktır.
Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri, Hastane bünyesinde hizmet vermekte olan “Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme ve İzleme Komisyonu”nun aktif üyesidir. Anabilim Dalımız Öğretim üyeleri tarafından bugüne kadar; Adli Tıp, Şiddet, Çocuk İstismarı ve İhmali, İnsan Hakları, Hekimlerin Yasal Sorumlulukları, Meslek Etiği, Çocuk ve Kadın Hakları, Hasta Hakları, Hekim Hakları gibi konularda gerek Üniversite içerisinde, gerekse Samsun’daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, STK’larına ve halka yönelik sunumlar yapılmıştır. Anabilim Dalımız Öğretim üyeleri, çeşitli Kurumlar ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen;

-Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı: Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi’nde,

-Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilendirilmeleri Eğitimi’nde,

-Türkiye Avrupa Komisyonu Temsilciliği Türkiye’de Üreme Sağlığı Programı Sağlık Personeline Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçları konusunda Hizmet İçi Eğitim Programı’nda,

-Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen “Olay Yeri İnceleme Kursu”nda,

-Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi’nde “aktif bölge eğitimcisi” olarak görev almışlardır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Berna AYDIN Anabilim Dalı Başkanı
  2. Doç.Dr.Ahmet TURLA

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41