Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tarihçesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 1979 yılında kurulmuştur. Kliniğimiz kurulduğu yıllarda fizik tedavi ve rehabilitasyon ağırlıklı olarak çalışırken 1999 yılında anabilim dalımıza bağlı romatoloji bilim dalının kurulmasıyla birlikte romatoloji alanında da hizmet vermektedir. Kliniğimiz 29 yataklı servis ve Romatoloji polikliniği, Ağrı polikliniği ve Osteoporoz polikliniği olmak üzere 3 poliklinik ile hizmet vermeye devam etmektedir.Romotolojik hastalıkların tedavisinde öncü olan kliniğimizde ayrıca biyolojik ajan tedavisi için poliklinik hizmeti verilmektedir.Kliniğimizde halen 5 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler

Romatolojik Hastalıklar Tanı ve Tedavisi, Ağrı Ünitesi, Felç Rehabilitasyonu,Kalp Hastalıkları Rehabilitasyonu,Ortopedik Rehabilitasyon,Spor Yaralanmaları Rehabilitasyonu,Osteoporoz Tanı ve Tedavisi,Omurga(bel ve boyun) Ağrısı Tanı ve Tedavisi

Müracaat Şekli

Poliklinikler randevulu çalışmaktadır. Sekreterden randevu alınız.

Prof.Dr. Ayhan BİLGİCİ randevulu çalışmaktadır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Dilek DURMUŞ
  2. Prof.Dr.Ayhan BİLGİCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
  3. Prof.Dr.Gamze ALAYLI
  4. Doç.Dr.Yeşim AKYOL
  5. Doç.Dr.Yasemin ULUS
  6. Doç.Dr.Hasan ULUSOY
  7. Doç.Dr.İlker İLHANLI
  8. Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Kıvanç CENGİZ

Özel Alan Bilgileri

Romatoloji-Algoloji alanında ; Prof.Dr. Ayhan BİLGİCİ

Ortopedik Rehabilitasyon alanında ; Prof.Dr.Gamze ALAYLI ve Doç.Dr.Yeşim AKYOL

Nörolojik Rehabilitasyon alanında ; Doç.Dr. Yasemin ULUS

Kardiyak Rehabilitasyon alanında ; Prof.Dr.Dilek DURMUŞ

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2338

Anabilim Dalı Sekreteri : 3830

Servis Sekreteri : 4236

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41