Nöroloji

Tarihçe

Nöroloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr.Ali İhsan BAYSAL ve Dr.Gülten TUNALI tarafından kurulmuştur. Kuruluş yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan bölümünde çalışmalarını sürdüren Nöroloji Anabilim Dalı 1986 yılında Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine taşınmıştır.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Ali İhsan BAYSAL 1977 - 1980

Prof. Dr. Gülten TUNALI 1980 - 2000

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR 2000 - 2013

Prof.Dr. Taner ÖZBENLİ 2013 - 2014

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR 2014 - 2015

Prof.Dr. Hüseyin Alparslan ŞAHİN 2015-

Anabilim Dalında Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Ali İhsan BAYSAL 1977-1980

Prof.Dr.Ufuk UTKU 1985-1986

Doç.Dr.Mehmet ÇELEBİSOY 1991-1993

Nöroloji Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı için tıp doktorluğu eğitimi öncelikli görevler arasında yer alır. Halen 8 uzmanlık, bir yan dal uzmanlığı öğrencisinin eğitim aldığı Nöroloji Anabilim Dalı, bugün ülkenin değişik noktalarında çalışan 55 nöroloji uzmanı yetiştirmiştir. Klinik hizmetler, 2011 yılından beri 28 yataklı serviste sürdürülürken 13 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Nöroloji Polikliniğinde günde ortalama 60 hasta görülürken, Elektrofizyoloji Laboratuvarı’nda günde ortalama 12 EEG çekimi ve 10 EMG incelemesi yapılmaktadır.

Verilen Hizmetler

Genel nöroloji polikliniği

Dal poliklinikleri

EEG, Nörofizyolojik tetkikler (EMG,VEP,SEP,TMS )

Botulinum enjeksiyonu uygulamaları

İntraarteryal trombolitik uygulaması ve intraarteryal trombektomi

Beyin cerrahisi işbirliği ile Parkinson hastalığı ve diğer ekstrepiramidal sistem Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulamaları yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene imkanı da mevcuttur.

Özel Dal Poliklinikleri

Baş Ağrısı

Beyin-Damar Hastalıkları

Prof.Dr.Levent GÜNGÖR

Botulinum toksini

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Hande TÜRKER

Demans

Prof.Dr.Dursun AYGÜN

Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN

Epilepsi

Prof.Dr.Nilgün CENGİZ

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Hareket Bozuklukları

Prof.Dr.Dursun AYGÜN

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN

Multipl skleroz

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Murat TERZİ

Nöromuskuler hastalıklar ve Nöropatik ağrı

Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ

Prof.Dr.Musa Kazım ONAR

Prof.Dr.Hande TÜRKER

Prof.Dr.A.Oytun BAYRAK

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Murat TERZİ (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN
  3. Prof.Dr.Dursun AYGÜN
  4. Prof.Dr.Musa Kazım ONAR
  5. Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ
  6. Prof.Dr.A.Oytun BAYRAK
  7. Prof.Dr.Nilgün CENGİZ
  8. Prof.Dr.Hande TÜRKER
  9. Prof.Dr.Levent GÜNGÖR
  10. Dr.Öğr.Üy.Sedat ŞEN

İletişim

Nöroloji Servisi : 2392

Nöroloji Servis Sekreterliği : 2393

Nöroloji Poliklinik Sekreterliği : 2360 - 3356

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi : 4231

Elektromiyografi Birimi : 3183

Elektroensefalograf Birimi : 2522

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41