Psikiyatri

Tarihçesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1987 yılında Prof.Dr.Fuat Aziz Göksel tarafından kurulmuştur. Şimdiye kadar anabilim dalı başkanlığı görevini sırasıyla Prof. Dr. Aziz Fuat Göksel, Prof.Dr.Aysen ÖZKAN ve Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN yapmıştır. Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN halen anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Bugüne kadar 38 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlamıştır. Halen anabilim dalımızda dört profesör ve bir doçent olmak üzere toplam beş öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler

Bölümde yatan hastaların tedavi edildiği servis bölümü ve ayaktan hizmet veren poliklinik bölümü olmak üzere iki birim bulunmaktadır.

Yarı açık özelliğinde olan servis bölümünde 37 yatak bulunmaktadır. Servis kapısı kilitli ve mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin denetimi altındadır Servis odaları gece yatak odası olarak kullanılırken, gündüz yaşam alanına dönüşmektedir. Ayrıca serviste geniş bir salon bulunmaktadır. Bu odada çeşitli toplantılar yapılabildiği gibi, televizyon bulunmakta ve hastaların aralarında sohbet etmesine, çeşitli oyunlar oynayabilmesine imkan sağlamaktadır. Başka bir salonda ise bir hemşire gözetiminde çeşitli uğraşlar (örgü, mum, elişi, tahta boyama, resim çalışmaları) yapılabilmektedir. Serviste yılda yaklaşık 250 hasta yatmaktadır ve bir hastanın ortalama yatış süresi 30 gün dolaylarındadır. Serviste gezici anestezi ekibi eşliğinde ve bu uygulama için dizayn edilmiş bir odada modifiye elektro konvülsif tedavi uygulanabilmektedir.

Ayaktan tedavi birimi olan bölümde ise beş ayrı odada genel poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Aynı birimde beş öğretim üyesinin odaları bulunmaktadır. Öğretim üyeleri kendi odalarında hasta görebilmektedir. Genel polikliniklerde değerlendirilen bazı hastalar tanılarına ve ihtiyaçlarına göre özel dal polikliniklerine kaydedilip takip ve tedavileri sürdürülebilmektedir. Ayaktan tedavi biriminde, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları alanlarında özel dal psikiyatri poliklinik hizmeti verilmektedir. Özel dal poliklinikleri belirli öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülürken, genel poliklinik hizmetleri dönüşümlü olarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve denetiminde yürütülmektedir

Müracaat Şekli

Ayaktan tedavi birimi olan genel polikliniklerimize günlük olarak başvuru ile muayene olunmaktadır. Randevu sistemi uygulanmamakta, mesai saatleri içerisinde başvuran hastaların tümünün başvuru sıralarına göre istisnai durumlar dışında aynı gün içinde muayeneleri yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Hatice GÜZ
  3. Prof.Dr.Ömer BÖKE
  4. Prof.Dr.Gökhan SARISOY
  5. Doç.Dr.Aytül KARABEKİROĞLU
  6. Dr.Öğr.Üy.Selçuk ÖZDİN

Özel Alan Bilgileri

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Özel Dal Polikliniği : Prof.Dr.Ömer BÖKE

Duygudurum Bozuklukları Özel Dal Polikliniği : Prof.Dr.Gökhan SARISOY

Cinsel İşlev Bozuklukları Özel Dal Polikliniği : Prof.Dr.Ömer BÖKE

Anksiyete Bozuklukları Özel Dal Polikliniği : Prof.Dr.Hatice GÜZ

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 2632

Anabilim Dalı Sekreteri : 2632

Servis Sekreteri : 2422

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41