Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Tarihçe

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Kurucu Akademik Personeli’nin Ekim 1977’de Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında göreve başlaması ve resmi açılışın 19 Mayıs 1978’de yapılması ile birlikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ da resmen kurulmuş oldu.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında aynı odayı paylaşan iki K.B.B. Öğretim Görevlisi ile işe başladı. Küçük bir salonda perdeyle bölünmüş iki ameliyat odasından birini haftada bir gün kullanabiliyor, 10 yataklı koğuş usulü cerrahi servise bir hasta yatırabiliyor ve bir odalık polikliniğinde hasta muayene ediyordu. Henüz asistanı yoktu.

İlk iki asistanını 1978’de aldı. Bugün ise 60 KBB Uzmanı mezun etti.Şimdi, 40 yıl geride kaldı ve KBB Anabilim Dalı 26 yataklı servisi, kendine ait bir departmanı,2 genel ve 1 lokal ameliyat odasına sahip durumda. 8 öğretim üyesi, 11 araştırma görevlisi ile bölge insanına sağlık hizmeti ile Tıp Fakültesi 1,2,3.sınıflarına PDÖ eğitimi, 5.Sınıflarına TASK eğitimi, Diş Hekimliği Fakültesi 5.sınıflarına ve Odyoloji Yüksek Lisans Öğrencilerine K.B.B. eğitimi vermektedir.

KBB Polikliniğinde hafta içi her gün ortalama 150 hasta değerlendirilimektedir. Yine KBB Kliniği Öğretim Üyeleri dönüşümlü olarak Şehir Sağlık Merkezinde hafta içi her gün hasta değerlendirmektedir.

K.B.B. Araştırma görevlilerine yönelik Ulusal K.B.B. B.B.C. Çekirdek Eğitim Programı kapsamında teorik ve pratik eğitimler verimekte olup bu eğitimler poliklinik, servis, ameliyathane ve rotasyon eğitimleri şeklinde dönmektedir. Makale ve seminer sunumları,kongre ve diğer bilimsel toplantılara katılım,klinik ve deneysel araştırma yapma ve katılma deneysel veya klinik uzmanlık tez çalışmaları asistan eğitimlerinin önemli bir parçasıdır.

Odyoloji konuşma ve ses bozuklukları ünitesi Öğretim Üyesi düzeyinde bir odyoloji uzmanı, bir odyolog, iki odyometri teknisyeni, bir acil tıp teknisyeni ile hizmet vermektedir. Ünitemiz yenidoğan işitme taraması programı, çocuk ve erişkin işitme değerlendirmeleri, elektrofizyolojik testler, koklear implant programlama ve takip alanında çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 700 hasta değerlendirilmektedir. Bölümümüzde 2007 yılında başlayanOdyoloji Yüksek Lisans Programından 12 Odyoloji Uzmanı mezun olmuştur. Halen 11 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır..

Anabilim Dalımız lokal Ameliyathanesinde gerekli biyopsiler ve küçük lokal cerrahi girişimler ve mikroskopik cerrahi girişim ve pansumanlar yapılabilmektedir.

KBB alanındaki her türlü cerrahi girişimler tonsil, adenoid, septum cerrahisi, FESS, septorinoplasti, maksillo-fasiyal travma ve kanser cerrahisi, sleep-apnea cerrahisi,baş-boyuna yönelik her türlü kanser cerrahisi,tiroidektomi,kafa tabanı cerrahisi,kulağa yönelik her türlü mikroşirürjik girişim,koklear implant cerrahisi, KBB laser cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Recep ÜNAL
  2. Prof.Dr.Figen BAŞAR
  3. Prof.Dr.Sinan ATMACA(Anabilim Dalı Başkanı)
  4. Prof.Dr.Atilla TEKAT
  5. Doç.Dr.Özgür KEMAL
  6. Doç Dr. Senem ÇENGEL KURNAZ
  7. Doç.Dr.Abdulkadir ÖZGÜR
  8. Dr.Öğr.Üy.Emel TAHİR
  9. Öğr.Gör.Dr.Esra KAVAZ

İletişim

Poliklinik Sekreterliği : 2357

Odyoloji Polikliniği Sekreterliği : 2448

Servis Sekreterliği : 2398

Servis : 2397

Departman Sekreterliği 3949

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41