Gastroenteroloji

Tarihçe

Bilim dalımız İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 1997 yılında kurulmuştur.

Verilen Hizmetler

Bilim dalımızda endoskopi ünitesi, motilite laboratuvarı, ERCP, endoskopik ultrasonografi birimi, endoskopi hasta hazırlama ve gözlem servisi, gastroenteroloji polikliniği, karaciğer transplantasyon polikliniği ve yataklı servis bulunmaktadır.

Yapılan İşlemler

 1. Özofagogastroduodenoskopi (tanı ve tedavi işlemleri)
 2. Kolonoskopi (tanı ve tedavi işlemleri)
 3. Enteroskopi
 4. Özafagus, anal kanal motilite çalışmaları ve biofeedback
 5. Özafagus pHmetri
 6. Endoskopik retrograd kolanjiopanreatografi (ERCP tanı ve tedavi işlemleri)
 7. Endoskopik ultrasonografi
 8. İleri endoskopik işlemler (endoskopik mukozak rezeksiyon(EMR), endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)

Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 1. Yemek borusu, mide, ince bağırsak kalın bağırsak, anal kanal, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve sara yolu hastalıkları
 2. İnflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolitis, Crohn hastalığı)
 3. Hepatitler
 4. Sindirim sistemi kanser hastalıklarında tanı ve palyatif tedavi

Müracaat Şekli

Polikliniğimiz randevu ile çalışmaktadır. Randevu 0 362 312 19 55 nolu telefondan alınmaktadır. Özel muayene randevuları 0 362 312 19 19 - 3572 nolu telefondan alınmaktadır. Endoskopi ve diğer işlemler için poliklinik sekreterliğiyle birebir görüşülerek randevu alınabilir.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Ahmet BEKTAŞ Bilim Dalı Başkanı
 2. Prof.Dr.Beytullah YILDIRIM
 3. Doç.Dr.Talat AYYILDIZ
 4. Dr.Öğr.Üy.İbrahim GÖREN
 5. Dr.Öğr.Üyesi.Ufuk AVCIOĞLU
 6. Dr.Öğr.Üyesi.Müğe USTAOĞLU

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3572

Bilim Dalı Sekreteri : 2093

Servis Sekreteri : 4165

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41