Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yerleşimi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kurupelit kampüsünde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin içinde, 1. katta yerleşmiştir.

Tarihçe

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları adı altında 1978’de kurulmuştur. Anabilim dalının kurucusu ve ilk başkanı, Doç.Dr.Vasfi Kaynar’dır. 1982’de, Anabilim Dalları ayrılarak, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Temel Bilimler Bölümü altında ayrı bir departman olarak kurulurken, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Bilimler Bölümü altında ayrı bir departman olmuştur. Her iki departmanın da başkanlığı, Prof.Dr.Vasfi Kaynar tarafından yürütülmüştür. 1983’de, her iki departman başkanlığına, Prof.Dr.Suna Gedikoğlu atanmıştır. 1987’de, iki departmanın yönetimi kalıcı olarak birbirinden ayrılmış ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın başkanlığına Prof.Dr.Belma Durupınar atanmıştır. 1997-2001 yılları arasında, anabilim dalı başkanlığı görevi Prof.Dr.Murat Ertürk tarafından yürütülmüştür.

Akademik kadro

Anabilim dalının akademik kadrosu, 3 profesör, 3 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Anabilim dalında, 4 asistan ve 8 doktora öğrencisi 6 Yüksek Lisans öğrencisi öğrenim görmekte ve rutin klinik laboratuvar hizmetlerinde çalışmakta ve araştırma projelerinde yer almaktadırlar.

Uzmanlaşma Alanı

Prof.Dr.Asuman Birinci Tıbbi Mikrobiyoloji, Mikoloji

Doç.Dr.Yeliz Tanrıverdi Çaycı

LABORATUVARLARIMIZ

BÖLÜM YÖNETİCİSİ

PROF.DR.ASUMAN BİRİNCİ

BAKTERİYOLOJİ SUB DİSİPLİN LABORATUVARI SORUMLU UZMAN

DOÇ.DR YELİZ TANRIVERDİ ÇAYCI

TEL:0 362 3121919 - 36 14

YAPILAN TESTLER

 • Test Kodu Test Adı
 • 130001 Boğaz kültürü
 • 130002 Balgam kültürü
 • 130003 Burun kültürü
 • 130004 Kulak kültürü
 • 130007 Vajen kültürü
 • 130010 BOS Kültürü Tüpte
 • 130052 Kateter kültürü
 • 130053 Yara Kültürü
 • 130687 Diyalizat Tüpte
 • Test Kodu Test Adı
 • 130690 Göbek Kültürü
 • 130790 Boyalı Mikroskobik İnceleme (Test)
 • 130815 Eksuda Kültürü
 • 130816 Diğer Anaerob Kültürler
 • 130821 Gardnerella Kültürü
 • 130826 Gonokok Kültürü
 • 130831 Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme
 • 130834 İdrar Kültürü 0.Saat
 • 130005 İdrar Kültürü 1.Saat
 • 130837 Helicobacter pylori kültürü
 • 220439 Gaita kültürü
 • 220450 Campylobacter kültürü
 • 570011 Kan Kültürü (Aerob )
 • 570012 Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Aerob, Steril Tüpte)
 • 570025 BOS Kültürü Kan Kül. Şişesinde
 • 570026 Diyalizat Kan Kül. Şişesinde
 • 220449 Boğmaca kültürü
 • 570045 Trakeal asipirat kültürü (kantitatif)
 • 130012 Konjunktiva kültürü
 • 130152 Kateter kültürü
 • 570013 Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Anaerob,Steril Tüpte)
 • 570015 Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Anaerob,Kan Kültürü Şişesinde)
 • 130819 Kan Kültürü (Anaerob)
 • 570147 Kateter hub'ından kan-periferik venden kan
 • 570151 Kateter 1.lümen kan- kateter 2.lümen kan
 • 570152 Kateter eksudat sürüntüsü- kateter hub kan
 • 570153 Kateter ucu - periferik ven kan
 • 570154 Kateter ucu - kateter portu - periferik ven kan
 • 570155 VP şant kateter uç-P veya S sıvı
 • 570168 İkili antibiyotik kombinasyon sinerji testi (x5)

Kültür alınırken dikkat edilmesi gerekenler

Boğaz Kültürü

Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz. Kültür alınırken tükrük ile bulaş olmasını önlemek için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz. Kültür eküvyon (steril uçlu pamuk ) ile görevli kişi tarafından alınır.

Balgam Kültürü

Balgamın tükrük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Derin bir nefes aldıktan ve ya kuvvetli bir şekilde öksürdükten sonra çıkarttığınız balgamı laboratuvardan aldığınız steril kaba koyarak teslim ediniz.

İdrar Kültürü

İdrar örneği vermeden önce idrar yaptığınız bölgeyi dezenfaktanlı pamuk ile (kadınlar önden arkaya, erkekler ortadan kenara doğru ) temizleyiniz. Kuru pamukla kuruladıktan sonra laboratuvardan aldığınız steril idrar kabına orta akım idrarı gelecek şekilde idrar yaptıktan sonra bir saat içinde teslim ediniz.

Gaita Örneği

Laboratuvardan alınan temiz bir kap içine gaita örneğini koyarak teslim ediniz.

Kan Kültürü

Kültür alınacak olan arter veya venin bulunduğu bölge önce %70 lik alkollü pamuk ile silinir. Sonra tentirdüyotlu pamuk ile silinip kuruması beklenir.Tekrar %70 lik alkollü pamuk ile silindikten sonra steril enjektör ile ilgili birimin doktorları tarafından alınarak steril kan kültür şişeleri içinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

BOS, Vajen, Konjoktiva Kültürü

İlgili birimin doktorları tarafından alınan örnekler steril taşıyıcı besiyerleri ile laboratuvara ulaştırılmalıdır.

SONUÇLARIN VERİLME ZAMANLARI

Boyalı ve boyasız direkt mikroskobik incelemeler 1 saat içinde, Boğaz, Balgam, Konjonktiva, Kulak, Burun, Vajen, İdrar, Yara, Eksuda kültürleri ; üreme yoksa bir gün, üreme varsa 2 gün içinde Kan kültürü(aerop); üreme yoksa altı gün; üreme varsa üreme olduğu gün+ iki gün içinde, Trekeal aspirat kültürü; üreme yoksa bir gün;varsa üç gün içinde Steril vücut sıvısı(kan kültür şişesinde); üreme yoksa 6 gün içinde,üreme olmuş ise üreme olduğu gün +iki gün içinde, Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Aerob,steril tüpte); üreme yoksa bir gün,üreme varsa üç gün içinde, BOS kültürü tüpte; üreme yoksa bir gün,varsa iki gün içinde, BOS kültürü (kan kültür şişesinde) ; Üreme yoksa 6 gün, varsa üreme olduğu gün + iki gün içinde, Gaita kültürü; üç gün içinde, Diyalizat kültürü; üreme yoksa bir gün,varsa üç gün içinde, Diğer anaerop kültürler; en erken dört gün, en geç üç haftada verilir.

TPL İMMUNOLOJİ-ELISA SUB DİSİPLİN LABORATUVARI (SEROLOJİ)

SORUMLU UZMAN: PROF.DR.ASUMAN BİRİNCİ TEL: 0 362 312 19 19 -3036

Test kodu Test adı Materyal adı Materyal miktarı Materyal taşıma kabı Çalışma süresi

 • 570091 Albumin(BOS)indeks BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130214 Alfa-1 Antitripsin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130213 Alfa-2 Makroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130316 Apolipoprotein A-1 Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130636 Apolipoprotein B Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130317 Apolipoprotein E Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130208 ASO Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570093 IgG(SERUM)indeks Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570090 BOS IgG İndeksi BOS Hesaplama Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130313 Brucella Agg. (Coombs) Serum 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
 • 130194 Brucella Agg. (Rose-Bengal) Serum 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570033 Brucella Agg.(Coombs)-(BOS) BOS 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 gün sonra
 • 570034 Brucella Agg. (Rose-Bengal) - (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 gün sonra
 • 130686 CRP Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130170 C3 Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130171 C4 Serum 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570009 Fibrinojen (Plazma) Plazma 50 µL EDTA'lı tüp 2 saat
 • 570010 Fibronektin (Plazma) Plazma 50 µL EDTA'lı tüp 2 saat
 • 130315 Gruber Vidal Tüp Agg. Serum 1000 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
 • 130319 Haptoglobin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130904 Hemopeksin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130168 IgA Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570040 IgA (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130186 IgE Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130167 IgG Serum 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570041 IgG (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570039 IgG (İdrar) İdrar 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570092 IgG(BOS)indeks BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130169 IgM Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570042 IgM (BOS) BOS 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130378 İdrar-Alfa - 1 Mikroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130325 İdrar-Alfa -2 Makroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130536 İdrarda Gebelik Testi İdrar 100 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 570076 Kappa free zincir (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 570077 Lambda free zincir (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 570084 Kappa/Lambda (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
 • 220200 Kappa free zincir (Serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570075 Lambda free zincir (Serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570083 Kappa/Lambda (serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 132122 LE hücresi Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130318 Lipoprotein (a) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130547 Mikroalbümin (Spot) Serum 200 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130314 Monospot Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570021 Paratifo AH Serum 1000 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
 • 570023 Paratifo AO Serum Jelli Biyokimya Tüpü
 • 570022 Paratifo BH Serum Jelli Biyokimya Tüpü
 • 570024 Paratifo BO Serum Jelli Biyokimya Tüpü
 • 130393 Prealbumin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130210 RF Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570031 RF (Mayi) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130204 RPR Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130463 Serüloplazmin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570020 Tifo H Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 570019 Tifo O Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130173 TPHA Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130367 Transferrin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
 • 130572 24 saatlik idrarda Mikroalbümin İdrar 200 µL İdrar tüpü 2 saat
 • TPL İMMUNOLOJİ-ELISA SUB DİSİPLİN LABORATUVARI (ELİSA):

SORUMLU UZMAN: PROF.DR. ASUMAN BİRİNCİ

TEL: 0 362 312 19 19 - 3036

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr.Asuman BİRİNCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI
 3. Dr.Öğretim Üy.Demet GÜR VURAL
 4. Dr.Öğretim Üy.Dr.Kemal BİLGİN

İletişim

Anabilim Dalı Sekreterliği 4103

Araştırma Görevlileri 2683-3123

Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Bölümü Telefon Rehberi

TPL Mikrobiyoloji Bölüm Sekreterliği 3870

TPL Bakteriyoloji SDL 2439

TPL Bakteriyoloji SDL Hazırlık Ünitesi 3871

TPL İmmunoloji-ELISA SDL (ELISA) 3034

TPL İmmunoloji-ELISA SDL (Seroloji) 3180

TPL İmmunoloji-ELISA SDL (İmmunoloji) 2078

Moleküler RL (PCR) 3281

Mikobakteriyoloji RL 3082

Doku Tipleme RL 2246

TPL Parazitoloji SDL 3035

TPL Mikoloji SDL 3771

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41