Göğüs Cerrahi

Tarihçe

Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Şubat 1998 tarih 2193 sayılı kararı ile 1998 yılında resmen kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu atanmıştır. Anabilim Dalımızda 1998 tarihinden itibaren uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda 1 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi mevcuttur.

Verilen Hizmetler

Araştırma görevlileri, göğüs cerrahisi alanında deneyimli hemşire, personeli ve modern postoperatif bakım ünitesi ve servisi ile hastalara hizmet vermektedir. Servisimizde 4’ü özel oda olmak üzere toplam 20 yatak ile hizmet vermekteyiz.

Akciğer (Solunum yolu hastalıkları)

Akciğer kanseri ameliyatı

Metastatik akciğer hastalıkları ameliyatı

Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik, Abse ameliyatları

Hacim küçültücü akciğer ameliyatı

Büllektomi ve dekortikasyon ameliyatları

Mediyasten

Mediyastinal malign ve benign tümör rezeksiyonları

Timektomi

Mediastinotomi

Perikard cerrahisi

Trakea (Soluk borusu hastalıkları)

Trakea rezeksiyonları (solunum yolu darlıkları)

Yabancı cisim çıkarılması

Endotrakeal-endobronşiyal işlemler

Plevra (Akciğer zarı hastalıkları)

Plevra biyopsileri

Mezotelyoma cerrahisi

Plevrektomi ve dekortikasyon

Tanısal ve tedavi amaçlı torakoskopi

Pnömotoraks ve ampiyeme yönelik cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (Göğüs kafesi hastalıkları)

Göğüs duvarı rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonları

Torasik Çıkış Sendromu cerrahisi

Torakoplastiler ve torakomyoplastiler

Stoma, abse cerrahisi

Konjenital göğüs deformitelerinin (Kunduracı göğsü-Güvercin göğsü) ameliyatları (NUSS ve Abramson) ameliyatları (kapalı düzeltme yöntemleri), Modifiye Ravitch

Özofagus (Yemek borusu hastalıkları)

Benign ve malign tümör rezeksiyonları

Hiyatal herni ve gastroözofageal reflü cerrahisi

Yabancı cisim çıkarılması

Özofagusun kanser dışı hastalıklarının cerrahi tedavisi

Özofageal stent girişimleri

Diyafram (solunum kası hastalıkları)

Plikasyon

Morgagni ve Bochdalek hernisi onarım ameliyatları

Diyafragma rüptürü

Göğüs travmaları

Sempatektomi (aşırı terleme ameliyatı) : Kapalı yöntemle yapılmaktadır. Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) (Kapalı ameliyat tekniği), uygun olan tüm vakalarda ve göğüs cerrahisinin alanına giren tüm hastalıklarda yapılmaktadır.

Müracaat Şekli

Polikliniğimizde hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde muayene yapılmaktadır.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Ahmet BAŞOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Burçin ÇELİK
  3. Prof.Dr.Ayşen TASLAK ŞENGÜL
  4. Doç.Dr.Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK
  5. Dr.Öğr.Üy.M.Ali YILMAZ
  6. Dr.Öğr.Üy.Selçuk GÜRZ
  7. Öğr.Gör.Dr.Mehmet Gökhan PİRZİRENLİ

İletişim

Poliklinik Sekreteri : 3800

Servis Sekreteri : 2551

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41