Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Telefon Rehberi
Santral 0 362 312 1919
   
Hastane İdaresi  
Başhekimlik 2305
Başhekim Yardımcıları 2323
Başmüdür 2309
İç Hizmetler Müdürlüğü 3090
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 2709
Hemşirelik Hizmetleri Müd. Yard. 3168 - 2200
Gece İdaresi 2341
   
Hizmet Birimleri  
Halkla İlişkiler 2312
Kalite İyileştirme Birimi 3992
Hasta Kabul 3588
Satınalma 2318
Arşiv 2316 - 2528
Rapor Bürosu 2461
   
Tetkik ve Tanı Üniteleri  
Acil Servis 2370
Erişkin Acil 2683
Çocuk Acil 2642
Genel Cerrahi 2355
İç Hastalıkları 2459
Gastroenteroloji 3572
Hematoloji 2354
Onkoloji 2459
Nefroloji 2459
Endokrinoloji 3209
Kadın Hast. ve Doğum 2358
Tüp Bebek Merkezi 3981
Kardiyoloji 2831
Çocuk Hastalıkları Polikliniği 2352
Çocuk Nefroloji 3726
Çocuk Onkoloji 3721
Çocuk Hematoloji 3736
Çocuk Gastroenteroloji 3734
Çocuk Alerji 3630
Çocuk Enfeksiyon 3884
Çocuk Endokrinoloji 2652
Yenidoğan 3720
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı 3696
Çocuk Cerrahisi 3452
Çocuk Kardiyoloji 2449
Çocuk Nöroloji 2510
Çocuk Genetik 3738
Ortopedi 2361
Beyin Cerrahisi 2629
Fizik Tedavi 2338
Psikiyatri 2632
Göz Hastalıkları 2356
Cildiye 2353
Üroloji 2849
Göğüs Hastalıkları 2998
Göğüs Cerrahisi 3800
Enfeksiyon Hastalıkları 2797
K.B.B 2357
Nöroloji 2360
Kardiyovasküler Cerrahi 3222
Plastik Cerrahi 3028
Anestezi Polikliniği 2662
Ağrı Polikliniği 2224
Radyoloji 2541
Manyetik Rezonans (M.R.) 2169
Tomografi (B.T.) 2167
DSA (Anjio) 2168
Mamografi 2192
Ultrasonografi 3261
Acil Radyoloji 2231
Merkez Laboratuar 2283
Nükleer Tıp 2483
Radyasyon Onkolojisi 2233
Kan Bankası 2438
Biyokimya 2537
Patoloji 2440

Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015