Organ ve Doku Nakli

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Organ ve Doku Nakli

Karaciğer Nakli

Kornea Nakli

Böbrek Transplantasyonu

Kemik İliği Nakli

İletişim

Tel : 0 362 312 19 19 - 3980

Fax: 0 362 457 60 29