Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Son güncelleme: 27.06.2014

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

 
Tarihçe
 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2004 tarihli ve 4653 sayılı yazısında, Yürütme Kurulunun 02.03.2004 tarihli toplantısında, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir." yazısı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.
 
 
Servis ile ilgili bilgiler
                    
Hemşire               : 12 (Endokrinoloji, Nefroloji servisi ortak hizmet veriyorlar)
                             1 diyabet eğitim hemşiresi
Personel sayısı       : 7 (Endokrinoloji, Nefroloji servisi ortak hizmet veriyorlar)
Yatak Kapasitesi    : 21 (20 Normal oda (2 tek yataklı, 18 çift yataklı, 1 özel oda)

      

Bilim dalında verilen hizmetler (Tedaviler)

Bilim Dalımızda poliklinik ve yatan hastalara hizmet verilmektedir.
Üç adet Endokrin polikliniği ile günde 80-100 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

Diyabet Eğitim ve Danışmanlık Biriminde 
 
Diyabet Eğitim Hemşiremiz tarafından poliklinik ve servis diyabet hastalarına günlük teorik ve pratik bireysel diyabet eğitimi  verilmektedir.
Diyabet Okulu adı altında diyabetik hastalara 8 hafta süren dönemler halinde grup diyabet eğitimi verilmektedir.
Poliklinik hizmetlerimiz tüm hastaları için uzman doktorlar ve öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.
Yatan hastalarımıza tekli ve ikili odalarda hasta konforu düşünülerek hizmet verilmektedir.
Bilim dalımızda Endokrinolojinin tüm hastalıklarına (Hipofiz, tiroid, paratiroid, böbrek üstü, diyabet, metabolik kemik  hastalıkları, osteoporoz vs) yönelik çağdaş tanı ve tedaviler uygulanmaktadır.
Kliniğimizde düzenli olarak yapılmakta olan tiroid, adrenal ve hipofiz konseylerinde, farklı branşlardan öğretim üyelerimizle hastalarımız ayrıntılı olarak tartışılıp, hastalarımıza en uygun tedavi yaklaşımları aranmaktadır.
 
 
Bilim Dalında Yapılan Etkinlikler
 
Klinik İçi Eğitim
Her hafta düzenli olarak seminer, vaka tartışması ve literatür şeklinde eğitim yapılmaktadır.
Mezuniyet sonrası eğitim toplantıları:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı öncülüğünde düzenlenen bölgemizdeki diğer üniversitelerin Endokrinoloji Bilim Daları işbirliği ile bölgemizdeki birinci ve ikinci basamak hekimlere yönelik endokrinoloji ve diyabetle ilgili mezuniyet sonrası eğitim amaçlamaktadır.

 

Halk Eğitim Toplantıları

Diyabet ve Endokrinoloji konuları ile ilgili bölgemizdeki halka yönelik eğitim konferansları düzenlenerek halkımızın  bilinçlendirilmesi ve üniverisite toplum arasındaki ilişkilerin artırılması amaçlanmaktadır.
Diyabet Halk konferansları:  Her yıl kasım ayında diyabet halk konferansları düzenlenmekte ve sesli ve yazılı basın aracılığıyla diyabetle ilgili ile bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Obezite –sağlıklı beslenme toplantıları: Bilim dalımız Valilik ve Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Samsun merkez ve diğer ilçelerinde obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konulu halk toplantıları dizisi yapılmakta olup , bu güne kadar 12 ilçemizde toplantı düzenlenmiştir. Toplantılarımız devam etmektedir.

 

Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
Prof.Dr.Ramis ÇOLAK
(Bilim Dalı Başkanı)
ramis.colak@edu.tr 2492
Prof.Dr.Hulusi ATMACA hatmaca@yahoo.com 2144
Doç.Dr.Ayşegül ATMACA   
atmacaaysegul@yahoo.com 3027

 

Uzm.Dr.Elif KILIÇ KAN
Uzm.Dr.Çiğdem TURA BAHADIR
Uzm.Dr.Feyzi GÖKOSMANOĞLU

 

Sekreterlikler

Bilim Dalı Poliklinik Sekreterliği
3209
Servis Sekreterliği  
2407

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41

 

Tasarım & Uygulama : Mustafa Çemberci @ Hastane Otomasyon © 2009