Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Çocuk Nörolojisi
Son güncelleme: 17.10.2016

ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

Tarihçesi
 

Çocuk Nöroloji Bilimdalı 1997 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı yandal olarak kurulmuştur. Kurucu öğretim üyesi Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR’dir. Poliklinik hizmetinin başlatılmasını takiben EEG laboratuarı faaliyete geçirilmiştir. “Video-EEG monitorizasyonu” ünitesi 2006 yılında hizmet vermeye başlamış, ilk vagus sinir stimülasyonu (VNS) Kasım 2010’da ve ilk epileptik cerrahi uygulaması Ocak 2011 tarihinde yapılmıştır. Epilepside Ketojenik Diet merkezi de kısa süre içinde hasta kabulune başlayacaktır.

 
Verilen Hizmetler
  • Çocuk Nörolojisi Poliklinik hizmeti
  • EEG çekimi
  • Video-EEG monitorizasyonu
  • Epilepsi cerrahisi
  • Vagal sinir stimülasyonu (VNS) uygulaması

 

Müracaat Şekli
 
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı sekreterliğinden alınan randevu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve diğer bölüm polikliniklerinden istenen konsültasyonlar ile.
 
 
Öğretim Üyeleri 
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR
(Bilim Dalı Başkanı)
                                                   2986
  Prof.Dr.Ömer Faruk AYDIN   2510

 

Özel Alan Bilgileri
 

Video-EEG monitorizasyonu, epileptik cerrahi ve vagal sinir stimülasyon uygulamaları;   Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR

Nöroimmünolojik Hastalıklar;                                                                               Prof.Dr.Ömer Faruk AYDIN

Nörogenetik hastalıklar;                                                                                     Doç.Dr.Hamit ÖZYÜREK

 

İletişim:
Poliklinik Sekreteri        : 2510
Bilim Dalı Sekreteri       : 2510
EEG Laboratuvarı         : 2420

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41


Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015