Terapötik Aferez Merkezi

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Terapötik Aferez Merkezi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi S.U.V.A.M. Terapötik Aferez Merkezi 2012 yılından itibaren ruhsatlı olarak faaliyet göstermektedir. Aferez; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşeninin (eritrosit, trombosit veya plazma) alınması ve diğer bileşenlerin kan bağışçısına geri verilmesi işlemidir.Bu işlem tedavi etmek amacı ile yapılıyorsa Terapötikaferez İşlemi adını alır.

Aferez uygulaması otomatik hücre ayırıcı cihazlarla yapılmaktadır. Uygulamada kullanılan yöntem ayırma tekniğidir. Hastanemizde 3 adet Terapötik Aferez cihazı ile 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz.

Çeşitli hastalıklarda veya bazen gönüllü bağışçılardankan ürünleri elde etmek için aferez (kan ayrıştırma) işlemi yapılır. Bütün Aferez işlemlerinin temel prensibi aynıdır;

 Vücuttan kan bir iğne veya kateter yardımı ile Aferez (kan ayrıştırma) cihazına çekilir.

 Bu esnadakanın pıhtılaşmaması için antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlarile karıştırılır.

 Kandan ayrıştırılmak istenen kısım veya hücre cihaz tarafından ayrıştırılır ve bir torbaya aktarılır (yada özel filtrelerden geçirilerek hastaya geri verilir). Kan ayrıştırıcı cihaz içindeki kanın geri kalan kısmı ya kateter aracılığı ile yada eğer kateter kullanılmıyor ise ikinci bir damar yolundan hastaya yeniden verilir.

Cihazlarda kullanılan setler her hastaya özel olarak açılır, sterildir ve bir kez kullanıldıktan sonra imha edilir.

*İşlemler aralıklı olarak birden fazla sıklıkta yapılabilir. İşlemin ne sıklıkla yapılacağına takip eden doktor ve Aferez doktorlarının ortak kararı ile belirlenir.

TerapötikAferez işlemleri

Ayrıştırılan kan bileşenine göre:

A. Sitaferez (herhangibi bir bileşenin uzaklaştırılması)

1) Lökaferez (Beyaz kürelerin uzaklaştırılması)

Granülosit Aferezi Lenfosit Aferezi Kök Hücre Aferezi

2) Tromboferez (kan pulcuklarının uzaklaştırılması )

B.Komponent Değişimi

Terapötik Plazma Değişimi

Terapötik Eritrosit Değişimi

C. Seçici Aferez

CascadeFiltrasyonu (Çift Filtrasyon)

LDL Aferezi (LipidAferezi)

Fotoferez

Yapay Karaciğer Desteği (KC Diyalizi)

Sepsis Uygulamaları

Kaskat Ya da Çift Filtrasyonda Hangi Filtreler Kullanılır?

Çift filtrasyon ile kaskatfiltrasyonda birinci aşamada kandan plazma ayrılır. İkinci aşamada ise seçici olmayan fitleler kullanılır. Bu filtrelerin en önemli özellikleri por çaplarıdır.

Belirli bir molekül büyüklüğünün üstünü plazmadan temizlerler.

Hastanemizde çocuk ve yetişkin kemik iliği nakil hastaları için Kök Hücre Toplama işlemi de yapılmaktadır.

OTOLOG KÖK HÜCRE: Hastanın kendi CD-34 hücrelerinin,mobilizasyonlaperifererik dolaşımaçıkarılması ve bu hücrelerin aferez cihazlarıyardımıyla kanın ayrıştırılıp toplanmasıdır.

ALLOJENİKKÖK HÜCRE: Kök hücre bağışçısının; CD-34 hücrelerinin, mobilizasyonlaperifererik dolaşıma çıkarılması ve bu hücrelerin aferez cihazları yardımıyla kanın ayrıştırılıp toplanmasıdır.

Toplanan Kök Hücreler dondurularak -80 derece dolaplarda veya azot tanklarında uzun süre saklanmaktadır.

Aferez, hematolojiden , kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji nöroloji, göz , dermatoloji, sepsis, karaciğer destek sitemleri gibi son derece geniş bir hastalık gurubunda kullanılmaktadır.

Hangi hastalıklarda aferez tedavisi kullanılır?

Aferez yöntemi kullanılan hastalıklar;

MystinaGravis

Akut GullianBarre

MS

SLE

Ailesel Hiperkolesterolemi

Sepsis

CO Zehirlenmesi

Kaçak Alkol Zehirlenmesi

Mantar Zehirlenmesi

Orak Hücreli Anemi

Akdeniz Anemisi

Lösemi

Karaciğer Yetmezliği

Organ Nakli

Kemik İliği Nakli

Kutanöz T Hücreli Lenfoma(Dermatoloji)

İltihaplı Romatizma

TerapötikAferez Merkezi Ekibi

Prof.Dr. Düzgün ÖZATLI (Birim Sorumlu Hekim)

Biyolog Meliha PEYNİR (Teknik Sorumlu)

Hemşire Nuray BİLGİN

Hemşire sadiye TOMBUL

Hemşire Hülya ÖZBAL

Biyolog Erdem ALKAN