Şehir Sağlık Merkezi

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Şehir Sağlık Merkezi

POLİKLİNİKLER

Kardiyoloji Polikliniği 4331177 - 1988

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 4331177 - 1983

İç Hastalıkları Polikliniği 4331177 - 1988

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniği 4331177 - 1983

HİZMET BİRİMLERİ

Hastane İrtibat Bürosu 4331177

Biyokimya Laboratuarı 4331177 - 1982

Radyoloji 4331177 - 1978

Hemodiyaliz Ünitesi 4331177 - 1993

MERKEZ YÖNETİMİ

Muhammet YILDIZ

Sağlık Merkezi İdari Sorumlusu

Tel : 0 362 4331177