Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi

4

Kan hastalıkları çocukluk çağında yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Çocukluk çağında talasemi, fanconi aplastik anemisi, metabolik hastalıklar gibi doğumsal ve lösemi, edinsel aplastik anemi, lenfoma, nöroblastom gibi sonradan kazanılmış hastalıkların tedavisinde kök hücre nakli önemli bir yer tutmaktadır.

Kök hücre nakli gereken kan hastalıklarının başarıyla tedavi edilmesi için erken tanı ve doğru tedavi planlaması büyük önem taşımaktadır.

Çocukluk çağında görülen kan hastalıklarının tedavisinde ve çocuk kök hücre naklinde başarılı olmak için, hastaların alt yapı ve hizmet kalitesi ile tam donanımlı merkezlerde tedavi edilmeleri gerekir.

Bu amaçla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi 18.09.2008’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olup, ilk naklini kardeş vericiden Şubat 2009’da yapmıştır.

2 3

Bölgemizin ilk çocuk nakil merkezi olan merkezimiz üst düzey tanı ve tedavi olanakları ile hizmet vermektedir.

Bu hizmeti verebilmek için çocuk kök hücre nakli konusunda eğitimli ve deneyimli personel ekibi ve bu iş için özel tasarlanmış bir merkezimiz bulunmaktadır.

Merkezimizde, tam donanımlı 6 adet tek kişilik oda bulunmaktadır.

Odaların tümü yoğun bakım şartlarında olup, toz ve mikroplardan arındırılmış temiz hava sağlayan HEPA filtre sistemine sahiptir.

Merkezimiz 24 saat tam kadro çalışan personeliyle hizmet vermektedir.

Hastalarımız 24 saat takip altında olup; bakım ve tedavileri deneyimli hekimler, hemşireler ve yardımcı personeller tarafından yürütülür.

Merkezimizde Şubat 2009 - Mart 2021 yılları arası 223 hastaya nakil yapılmıştır.

Bu nakillerin 48’i otolog (kendinden), 175 hasta ise allojenik nakil (akraba ve akraba dışı) olmuştur.

Allojenik nakillerimizden 175 hastanın 43 ü akraba dışı (30 hastaya yurt içi, 13 hastaya da yurt dışından bulunan vericilerle nakil yapılmıştır), 132 si akraba içi (bunlar içinde haploidentik nakillerde bulunmaktadır) nakillerdir.

Merkezimizde 0-18 yaş arasındaki hastalara otolog, allojenik (akraba ve akraba dışı) ve haploidentik olmak üzere her türlü kök hücre nakli yapılmaktadır.

Akraba dışı nakillerimizde doku bankalarından kök hücre temini yurt içi TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi), TÜRKÖK de bulunamadığı durumlarda yurt dışı TRAN (Ankara Üniversitesi Akraba Dışı Doku Bankası) aracılığıyla çeşitli ülkelerden (Almanya, İsviçre, Amerika vb) yapılmaktadır.

Gönüllü kök hücre bağışçısı olmak için tıklayınız.

Prof.Dr. Canan ALBAYRAK : Çocuk Kök Hücre Nakil Sorumlusu

Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR: Çocuk Kök Hücre Nakil Sorumlu Yardımcısı

Prof Dr. Ünsal ÖZGEN

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim KARTAL

Yan Dal Uzmanı Oğuz Salih DİNÇER

Seher YILDIRIM: Çocuk Kök Hücre Nakli Sorumlu Hemşiresi ve Koordinatörü

Erdem ALKAN: Kök Hücre Kriyoprezarvasyon ve Saklama Sorumlusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi İletişim:

Sorumlu Hekim: 0362 312 19 19 /3844

Servis: 0362 312 19 19 /4030

Poliklinik: 0362 312 19 19 /3736