Nükleer Tıp

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Nükleer Tıp

Nükleer tıp radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Nükleer tıpta radyofarmasötikler kullanılarak incelenecek organ ve sistemlere ait görüntülerde bunların fonksiyonları ve fonksiyon bozuklukları incelenir, hastalıkların tanısı konulur ve tedavinin takip süreci değerlendirilir. Bazı hastalıklarda da tedavi edici uygulamalar yapılır.

Nükleer tıpta 3 tip uygulama vardır. Radyonüklid tedavi, görüntüsüz tanı uygulamaları ve görüntülü tanı uygulamaları. Tedavi olarak birimimizde hipertiroidi hastalarında radyonüklid tedavi, bazı eklem hastalarında radyosinevektomi, ağrılı kemik metastazlarında ağrı azaltıcı uygulama, bazı lenf tümörlerinde radyoimmunoterapi uygulanmaktadır. Halen bölümümüzde bulunan gama kameralar ile iki boyutlu (planar) ve üç boyutlu (SPECT) görüntüler kullanılarak tüm sintigrafik çalışmalar yapılmaktadır.

-Tiroit bezi,

-Kemik,

-Beyin,

-Gastrointestinal sistem,

-Ürogenital sistem,

-Akciğer,

-Kalp,

-Paratiroit bezi,

-Lenfatik sistem,

-Enfeksiyon odağı,

-Malignite görüntüleme gibi çalışmaları uygulamaktayız. Ayrıca çok kısa bir süre içinde SPECT-BT ve PET-BT ile hizmet verebileceğiz.

Sintigrafik görüntüleme dışında tanısal olarak I-131 Uptake testi, kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve C14-üre nefes testi uygulamaları yapılmaktadır.

Anabilim dalımızda 5 Öğretim üyesi, 5 asistan doktor, 11 teknisyen, 3 hemşire, 1 kimyager, 1 biyolog, 2 sekreter ve 1 yardımcı personel ile hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr.Tarık BAŞOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Prof.Dr.Fevziye CANBAZ TOSUN
  3. Doç.Dr.Oktay YAPICI
  4. Dr.Öğr.Üy.Sibel UÇAK SEMİRGİN

Bölüm içinde iş akışı aşamaları;

Sekreter (Randevu)

Asistan Doktor (Hastadan anamnez alınması)

Hemşire (Radyoaktif maddenin uygulanması)

Teknisyen (Görüntü alınması-film basılması)

Asistan Doktor-Öğretim Üyesi (Tetkikin değerlendirilip rapor edilmesi)

Sekreterlik (Sonuçların hastalara ulaştırılması) şeklindedir.

Nükleer tıp ile bilmeniz gerekenler;

HAMİLE İSENİZ, HAMİLELİK OLASILIĞINIZ VARSA VEYA SÜT VERİYORSANIZ MUTLAKA bilgilendiriniz. Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz. Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz.

Tetkik için size verilecek ilaç nükleer tıp bölümce hazırlanacaktır. Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken nükleer tıp sekreterliğinden size bilgi verilecektir.

Bölümümüzün bekleme bölümünde yalnız hastalara yetecek kadar alan bulunması nedeniyle bakıma muhtaç hastalar ve çocuk hastaların aileleri dışındaki kişilerin bölüm dışında beklemeleri bizim çalışmamızı ve dolayısıyla size hizmeti çok kolaylaştıracaktır. Merkezimizde bir çok tetkik yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre bekleme süresi ve şekli değişiklik gösterir.

Tetkik sonrasında gidebileceğiniz söylenmeden merkezimizi terketmeyiniz. Tetkikiniz bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuza yazılı bir rapor hazırlanacaktır.

Nükleer tıp sekreterliğinden bilgilendirme formu alınız ve istenenlerin hepsini eksiksiz uygulayarak randevunuza geliniz.

İletişim

Sekreterlik : 2482 - 2483

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

55200 Atakum / Samsun

Tel : 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 29