Koroner Anjiografi

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Koroner Anjiografi

İletişim

Tel : 0 362 312 19 19 - 3210

Fax: 0 362 457 60 29