Erişkin Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Erişkin Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi 10 adet tek kişilik pozitif basınçlı HEPA filtre sistemine sahip odalardan oluşmaktadır. Bu odaların 2'si gerektiğinde negatif basınçlı odaya dönüştürülme özelliğine sahiptir. Tüm odalar yoğun bakım özelliğine sahiptir. Ünitemiz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Mart 2019 tarihinde ruhsatlandırılmış ve 15 Ekim 2019 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Merkezimizde Kemik İliği Nakli Programı kapsamında, otolog (kendinden), allojenik (tam uyumlu aile ya da diğer vericiden) nakiller gerçekleştirilmektedir.

Kemik İliği Nakli Kliniği Kök Hücre Dondurma ve Kök Hücre İşleme Ünitesi’nde otomatik dondurma ünitesi, karantina ve ana tank olmak üzere nitrojen tankları bulunmaktadır. Kök hücreler bu tanklarda 10 yıl boyunca, dokularında herhangi bir kayıp olmadan konusunda uzman biyoloğumuz tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek saklanabilmektedir. Ünitemizde Akut lösemiler, lenfomalar , multiple myeloma gibi malign hastalıklar yanında aplastik anemi ve diğer otoimmün hastalıklarda da sağlık bakanlığı erişkin kök hücre endikasyon listesine göre otolog veya allojenik kök hücre nakli başarıyla yapılmaktadır.

Prof.Dr.Mehmet Turgut : Erişkin Kök Hücre Nakli Yardımcısı

Doç.Dr.Engin Kelkitli: Erişkin Kök Hücre Nakli Sorumlusu

Gülşah Macit: Erişkin Kök Hücre Nakli Koordinatörü ve Sorumlu Hemşiresi

Erdem Alkan: Erişkin Kök Hücre Nakli Kök Hücre Kriyoprezarvasyon ve Saklama Sorumlusu

TÜRKÖK, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü verici, kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin adıdır. Bu merkeze, gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçılarının kazanılması Türk Kızılayı tarafından sağlanmaktadır.

Gönüllü kök hücre bağışçısı olmak için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Erişkin Kök Hücre/Kemik İliği Nakli Merkezi İletişim:

Kemik İliği Nakli Merkez Koordinatörü: 0362 312 19 19 /6973

Sorumlu Hekim: 0362 312 19 19 /6732

Poliklinik: 0362 312 19 19 /6793

Kemik İliği Nakil Ünitesi - Sekreterlik: 0362 312 19 19 /6760-6761