Organ ve Doku Nakli

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Organ ve Doku Nakli

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi organ nakli merkezi 2002 yılında açılmıştır. Merkezimizde böbrek kornea ve karaciğer nakli yapılmaktadır. Organ nakli merkezi; kornea naklinde bir öğretim üyesi, böbrek naklinde bir sorumlu iki yardımcı öğretim üyesi, karaciğer naklinde ise, bir sorumlu iki yardımcı öğretim üyesi, bir öğretim üyesi nefrolog, bir öğretim üyesi gastroenterolog, iki anestezist, bir patolog, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı, bir radyolog, doku tiplendirme uzmanı, iki koordinatör ve bir çok idari, tıbbi, teknik destekle hizmet vermektedir.

Tüm Karadeniz bölgesine hizmet veren merkezimizde, bekleme lislesinde organ bekleyen hasta sayıları böbrek 600, karaciğer 30, kornea 60 civarındadır. Türkiyede yapılan nakiller sayı olarak iyi olsada yapılan bağışlar bekleyen hasta sayısıyla orantılı olamamaktadır. Hayattayken bağış yapmak isteyen kişiler herhangi bir sağlık kurumuna başvurarak bağışcı olabilir.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun” uyarınca, 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.

Merkezimizde organ bağış için organ nakli koordinatörlüğü;

İletişim: 0 362 312 19 19 - 3303 veya 3134

Fax: 0 362 457 60 29

organnakli