İdari Birimler

Arşiv
Döner Sermaye Katkı Birimi
Gece İdaresi
Güvenlik Birimi
Halkla İlişkiler Birimi
Hasta Hakları Birimi
Sosyal Hizmet Birimi
Hasta Kabul
HBYS Birimi
İstatistik Birimi
Kanser Kayıt Birimi
Maaş Tahakkuk Birimi
Merkez Depo
Morg Hizmetleri
Proje Yönetim Ofisi
Sağlık Kurulu
Satın Alma
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Teknik Bakım Birimi
Ulaşım Hizmetleri Birimi
Biyomedikal Birimi