Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Şepnem KAYAN
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
1970 yılında Ordu / Fatsa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Fatsa’da tamamladı.1988–89 öğretim yılında OMÜ Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde göreve başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hemşirelik bölümünü bitirdi. 2011 yılında lisans eğitimini tamamladı.
Kalite ve akreditasyon çalışmalarında bulundu.Türk Hemşireler derneğine ve cerrahi hemşireler derneğine üyeliği devam etmektedir.
2008 yılına kadar Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde ameliyathane hemşiresi olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 2008’den itibaren Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı, Nisan 2009 dan itibaren de Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk annesidir.

 
Uzm. Sağ. Yön. Yeşim ATEŞ
Çocuk Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
1971 yılında Keşan / Edirne’de doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda lisans eğitimini tamamladı. OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1991 -1995 yılları arasında prematüre ünitesinde hemşire, 1995 – 1997 yılları arasında prematüre ünitesinde sorumlu hemşire olarak çalıştı. Eylül 1997 yılında hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Merkezinde göreve başladı ve 2003 yılına kadar devam etti. Kasım 2003 – Ağustos 2015 yılları arasında Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Ağustos 2015 – Aralık 2017 yılları arasında Çocuk Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak görev aldı. 2006 yılından itibaren hastanemizde kalite ve akreditasyon çalışmalarına devam etmektedir, bebek dostu hastanesi çalışmalarında bulundu. Hemşirelik Kalite Geliştirme ve Dokümantasyon Komitesi ile birlikte OMÜ Hemşire Dergisinin hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağladı. 2004 yılında Hemşirelik Bakım Standartları kitabını, 2006 ve 2008 yıllarında ise Anne Sütü İle Besleme El Kitabını hazırladı. Hemşirelik sertifika programlarında görev aldı. Türk Hemşireler Derneği ve Samsun Meme Derneğine üyeliği devam etmektedir. 15 Aralık 2017 itibari ile Çocuk Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
 
Emine SOLAK
Erişkin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
1970 yılında Trabzon /Sürmene'de doğdu. İlköğretimini Samsun'da tamamladı. 1988 yılında OMÜ Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl KTÜ Farabi Hastanesi Yenidoğan servisinde çalışmaya başladı. 1990 yılı sonunda OMÜ Tıp Fakültesine nakil geldi. Ameliyathane bölümünde göreve başladı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Hemşirelik bölümünü bitirdi. 2011 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2008 – Eylül 2010 yılları arasında Ameliyathane Sorumlu Hemşireliği yaptı. Eylül 2010 'da Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Türk Hemşireler Derneği üyesi olup evli ve 2 çocuk annesidir.

Uzm. Sağ. Yön. Eylem SERİNKAYA
Onkoloji Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
1978 yılında Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Aydın da tamamladı. 1997 yılında Karaelmas Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu’ndan, 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında da OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
1997-1999  ADÜ  Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Kliniği Hemşireliği, 1999-2001  ADÜ  Tıp Fakültesi Hastanesi KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, 2001-2002  OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Kliniği Hemşireliği, 2002-2009  OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi KVC Servis-Yoğun Bakım Hemşireliği, 2009-2011  OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşireliği, 2011-2017  OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Birim Sorumlusu olarak görev yaptı. 2017 Aralık ayından itibaren  OMÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.