Kat Planı

Kat ERİŞKİN HASTANESİ ÇOCUK HASTANESİ
-2
Endokrinoloji ve Diyet Polikliniği
Göğüs Hastalıkları Polikliniği
6 Nolu Çıkış
 
-1
Hasta Kabul 
Arşiv ve İstatistik Bürosu 
Morg
Merkez Depo
Eczane
Adli Tıp Anabilim Dalı
 
Genel Cerrahi Polikliniği
Göğüs Cerrahisi Polikliniği
İç Hastalıkları Polikliniği
Gastroentereloji Polikliniği
Onkoloji Polikliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Plastik ve Estetik Cerrahi Polikliniği
Üroloji Polikliniği
 
Kan Alma ve Sekreterliği
Havacılık Tıp Merkezi
 
İyot Tedavi Merkezi 
Mescid
4 Nolu Çıkış
5 Nolu Çıkış

Çocuk Endokrin Polikliniği
Diyabet Hemşireliği
Endoskopi
Flowsitometri Laboratuvarı
Günübirlik Tedavi
 
Çamaşırhane
Çocuk Röntgen
Günübirlik Servis
Başhemşirelik
0
Acil Servis
Çocuk Acil Servis

Kan Merkezi
Tüp Bebek Merkezi
Kemoterapi Ünitesi  
Koroner Anjiyo Ünitesi 
Nükleer Tıp Ünitesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ultrasonografi
M.R
Bilgisayarlı Tomografi
Radyasyon Onkolojisi
Merkez Laboratuar
 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Çocuk Psikiyatri Polikliniği

Vezne
Postane
Kantin 
Çiçekçi
Kuaför
Hastane Yönetimi
Halkla İlişkiler
3 Nolu Çıkış
Rapor Bürosu
Çocuk  E.E.G.
Çocuk Kan Alma ve Sekreterliği
Çocuk Tartı Odası
Çocuk Genetik Laboratuarı
Süt Emzirme (Beslenme) Odası


Genel Çocuk Polikliniği
Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği
Çocuk Nöroloji Polikliniği
Çocuk Enfeksiyon Polikliniği
Çocuk Genetik Polikliniği
Kök Hücre Polikliniği

Hastane İlköğretim Okulu

A
Ameliyathane
Mikail Yüksel Yoğun Bakım
K.V.C. Yoğun Bakım
Mustafa Bilgiç Yoğun Bakım
Doğumhane 
Patoloji
Mikrobiyoloji Laboratuarı
Mamografi Ünitesi
Röntgen
ESWL Ünitesi
 
Aile Hekimliği Polikliniği
Anestezi Polikliniği
Ağrı Polikliniği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Göz Hastalıkları Polikliniği
K.B.B. Polikliniği 
 
1

 

 

Özel Servis
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Klinik Bakteriyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çocuk Kardiyoloji Polikliniği 
Çocuk Hematoloji Polikliniği
Çocuk Yenidoğan Polikliniği
Çocuk Alerji Polikliniği
Çocuk Nefroloji Polikliniği
Çocuk Onkoloji Polikliniği
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Polikliniği
Süt Emzirme (Beslenme) Odası

Çocuk EKG

2

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi 
Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi
Ortopedi Servisi
Göğüs Cerrahisi Servisi

Çocuk Genel Servisi
Çocuk Hematoloji Servisi 
Çocuk Onkoloji Servisi
KİT Ünitesi
3

Üroloji Servisi
Plastik Cerrahi Servisi
Genel Cerrahi Servisi
TPN Ünitesi

Çocuk İnfeksiyon Servisi 
Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Anabilim Dalı
Konferans Salonu
Dershaneler
4
Kardiyoloji Servisi 
Koroner Yoğun Bakım Servisi
Gastroenteroloji) Servisi
Göğüs Cerrahisi Servisi
Organ Nakil Servisi
Mescid
 
Yeni Doğan Servisi
 
5
Dahiliye (Nefroloji-Endokrinoloji) Servisi 
Romatoloji Servisi
Diyaliz Ünitesi
 
6

Kulak Burun Boğaz Servisi 
Göz Hastalıkları Servisi
Çocuk Cerrahisi Servisi

 

 
7 Göğüs Hastalıkları Servisi
Dermatoloji Servisi
Fizik Tedavi Servisi
 
8
Beyin Cerrahisi Servisi
Nöroloji Servisi
 
9
Psikiyatri Servisi