RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI YENİ BİNASINA TAŞINDI


RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI YENİ BİNASINA TAŞINDI
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın kuruluş çalışmaları; 1991 yılı başlarında Radyoloji Anabilim Dalı çatısı altında başlatılmıştır. Eylül 1992’de,  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı binasının tamamlanması üzerine çalışmalar hızlandırılmış,  Aralık 1992’de Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ana binasında  giriş katında poliklinik ve hasta tedavi hizmetlerine başlanmıştır. Başlangıçta Kobalt 60 eksternal tedavi cihazı, konvansiyonel simülator ve 2 boyutlu planlama sistemi ile hizmet vermeye başlayan bölüm gelişen teknoloji ile birlikte cihazlarını da yenilemiş ve bölümünü genişletmiştir. Radyoterapi merkezine ileri radyoterapi cihazlarından biri olan lineer hızlandırıcı eksternal tedavi cihazı, üç boyutlu bilgisayarlı tedavi planlama sistemi, BT simülatör, yüksek doz hızlı sonradan yüklemeli üç boyutlu brakiterapi (içten tedavi) cihazi ve planlama sistemi, tedavi cihazlarını yetkin, uygun performans ve kalitede çalışmasını sağlayan dozimetri cihazları eklenmiştir. Ağustos 2017 tarihine kadar bu binada hizmet veren Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, yeni yapılan Onkoloji Hastanesi binasının tamamlanması üzerine buraya taşınmış ve Eylül 2017 tarihinden itibaren burada hizmet vermeye başlamıştır. Bu binaya taşınmakla beraber hem hizmet verdiği alan büyüklüğü hem de yeni alınan cihazlarla hizmet kalitesi artmıştır.  
Radyoterapi merkezine son teknoloji lineer hızlandırıcılardan biri olan TrueBeam,  4 boyutlu solunum kontrollü BT simulator, dozimetri sistemleri alınmış, 3 boyutlu
Konformal radyoterapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi yanısıra, hacimsel ark tedavisi (VMAT), sterotaktik radyocerrahi (SRS) ve sterotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) planlaması yapacak şekilde tedavi planlama sisteminin versiyonu yükseltilmiştir. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Onkoloji Hastanesi giriş katında, poliklinik ve departman, -2. katta, planlama ünitesi, destek tedavi ve radyoterapi tedavi ünitesi olacak şekilde hizmet vermektedir.


Radyoterapi için gereken işlemlerin eksiksiz olması, her hastada gereken tedavinin etkin ve emin olunarak yapıldığının ve aynı kalite ile doğruluğun sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilmesini ve denetlemesini sağlayan bir sistem gerektirmektedir. Bu sistem için bilgi birikimi, hastalıklara ve evrelerine dönük radyoterapi için standardizasyon, hasta bazında kişiselleştirilmiş tedavinin öngörülen standart tedavi ile örtüşmesinin denetlenmesi ve tüm bunları uygulanabilir hale getirecek deneyim ve kurumsal bir yapı esastır. Bu bağlamda sistemle yoğurulmuş ve sürdürülebilirliğini sağlayan başta sorumlu radyasyon onkoloğu olmak üzere klinik ekip en önemli kriter olarak öne çıkmaktadır.