Yönetim Kurulu


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri
  
1 Rektör Prof.Dr.Sait BİLGİÇ
2 Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet KURAN
3 Dekan Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR
4 Merkez Müdürü Prof.Dr.Recep SANCAK
6 Merkez Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Tekin ŞİMŞEK
7 Merkez Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL
8 Merkez Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üy.Mustafa Yasin SELÇUK
9 Dahili Tıp Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr.Dilek DURMUŞ
10 Cerrahi Tıp Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr.İnci GÜNGÖR
11 Döner Sermaye İşletme Müdürü Şerafettin BAYRI
12 Hastane Başmüdürü İsa ERFALAY