Tıbbi Patoloji


TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarihçesi

Patoloji Anabilim Dalı 1981 yılında kurulmuştur. 1983 yılından itibaren düzenli olarak tutulan biyopsi arşivi mevcuttur.

Verilen Hizmetler

Anabilim dalımızda üniversitemiz yanı sıra Samsun ve çevre illerden gelen konsültasyon materyalleri için klinik ve cerrahi hastalıkların değerlendirilerek tanı, takip ve tedaviye yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testlerin değerlendirilmesi amacıyla bölümümüzde makroskopi, mikroskopi, sitoloji, immünhistokimya, histokimya, moleküler ve rutin takip işlemlerinin yapıldığı laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca ileri mikroskopi ve frozen üniteleri mevcuttur. İleri mikroskopi ünitesinde görüntü analizi, DNA ploidi,  immünfloresan ve floresan/silver in-situ hibridizasyon (FISH/SISH) yöntemleri rutin materyaller ve araştırmalar için kullanılabilmektedir.

Anabilim dalımızda yıllık yaklaşık olarak 28.000 materyal incelenmektedir. Bu materyallerin 22.000’ini biyopsi materyalleri, 6.000’ini sitolojik materyaller oluşturmaktadır.

Bölümümüz tarafından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji konularında teorik ve ilgili konular için laboratuvarlarda pratik dersler verilmektedir. Anabilim Dalımıza ve diğer anabilim dallarına ait çeşitli araştırma ve tez çalışmaları, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine ait seminerler ve bölüm içi eğitim toplantıları düzenli olarak yürütülmektedir. Düzenli olarak tümör, jinekopatoloji, meme, tiroid, nöroendokrin, hipofiz ve kemik konseyleri yapılmaktadır. 

Tıp Fakültesi I-V. dönemleri temel ve özel patoloji dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi temel ve özel patoloji dersleri, Sağlık Yüksekokulu Patoloji Histoteknoloji dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca tıpta uzmanlık öğrencileri için düzenli eğitim programı uygulanmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri

Resim Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
 
(Anabilim Dalı Başkanı)
filizkaragoz@yahoo.com 2442
  Prof.Dr.Yakup Sancar BARIŞ sancarbaris@omu.edu.tr 2217
  Prof.Dr.Levent YILDIZ leventy@omu.edu.tr 3671
  Prof.Dr.Oğuz AYDIN uzaydin@yahoo.com 2210
  Prof.Dr.Mehmet KEFELİ mehmetkefeli@gmail.com 2751
  Doç.Dr.Bilge CAN canbilge@yahoo.com 2750
  Doç.Dr.Yurdanur SÜLLÜ yurdanursullu@yahoo.com 2752
  Dr.Öğr.Üy.Seda GÜN  sakifgun@yahoo.com  2195


İletişim:

Sekreterlik       : 2440 - 2441

Departman      : 2751


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
55200 Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41