Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı


TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yerleşimi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kurupelit kampüsünde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin içinde, 1. katta yerleşmiştir. 
 
Tarihçe
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları adı altında 1978’de kurulmuştur. Anabilim dalının kurucusu ve ilk başkanı, Doç.Dr.Vasfi Kaynar’dır. 1982’de, Anabilim Dalları ayrılarak, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Temel Bilimler Bölümü altında ayrı bir departman olarak kurulurken, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Bilimler Bölümü altında ayrı bir departman olmuştur. Her iki departmanın da başkanlığı, Prof.Dr.Vasfi Kaynar tarafından yürütülmüştür. 1983’de, her iki departman başkanlığına, Prof.Dr.Suna Gedikoğlu atanmıştır. 1987’de, iki departmanın yönetimi kalıcı olarak birbirinden ayrılmış ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın başkanlığına Prof.Dr.Belma Durupınar atanmıştır. 1997-2001 yılları arasında, anabilim dalı başkanlığı görevi Prof.Dr.Murat Ertürk tarafından yürütülmüştür. 
 
Akademik kadro
Anabilim dalının akademik kadrosu, 3 profesör, 3 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Anabilim dalında, 4 asistan ve 8 doktora öğrencisi 6 Yüksek Lisans öğrencisi  öğrenim görmekte ve rutin klinik laboratuvar hizmetlerinde çalışmakta ve araştırma projelerinde yer almaktadırlar.

 

Adı Soyadı
Uzmanlaşma Alanı
Prof.Dr.Belma  Durupınar
Tıbbi Mikrobiyoloji,  İmmunoloji
Prof.Dr.Asuman Birinci
Tıbbi Mikrobiyoloji, Mikoloji
Prof.Dr.Ahmet Yılmaz Çoban
Klinik Mikrobiyoloji, Mikobakteriyoloji
Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI  

  

LABORATUVARLARIMIZ

BÖLÜM YÖNETİCİSİ

PROF. DR. ASUMAN BİRİNCİ


BAKTERİYOLOJİ SUB DİSİPLİN LABORATUVARI SORUMLU UZMAN : YRD. DOÇ. DR YELİZ TANRIVERDİ ÇAYCI
TEL:0 362 3121919 -36 14 YAPILAN TESTLER
Test Kodu      Test Adı
130001            Boğaz kültürü
130002            Balgam kültürü
130003            Burun kültürü
130004            Kulak kültürü
130007            Vajen kültürü
130010            BOS Kültürü Tüpte
130052            Kateter kültürü
130053            Yara Kültürü
130687            Diyalizat Tüpte
Test Kodu      Test Adı
130690            Göbek Kültürü
130790            Boyalı Mikroskobik İnceleme (Test)
130815            Eksuda Kültürü
130816            Diğer Anaerob Kültürler
130821            Gardnerella Kültürü
130826            Gonokok Kültürü
130831            Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme
130834            İdrar Kültürü 0.Saat
130005            İdrar Kültürü 1.Saat
130837            Helicobacter pylori kültürü
220439            Gaita kültürü
220450            Campylobacter kültürü
570011            Kan Kültürü (Aerob )
570012            Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Aerob, Steril Tüpte)
570025            BOS Kültürü Kan Kül. Şişesinde
570026            Diyalizat Kan Kül. Şişesinde
220449            Boğmaca kültürü
570045            Trakeal asipirat kültürü (kantitatif)
130012            Konjunktiva kültürü
130152            Kateter kültürü
570013            Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Anaerob,Steril Tüpte)
570015            Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Anaerob,Kan Kültürü Şişesinde)
130819            Kan Kültürü (Anaerob)
570147            Kateter hub'ından kan-periferik venden kan
570151            Kateter 1.lümen kan- kateter 2.lümen kan
570152            Kateter eksudat sürüntüsü- kateter hub kan
570153            Kateter ucu - periferik ven kan
570154            Kateter ucu - kateter portu - periferik ven kan
570155            VP şant kateter uç-P veya S sıvı
570168            İkili antibiyotik kombinasyon sinerji testi (x5)

Kültür alınırken dikkat edilmesi gerekenler
Boğaz Kültürü
Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz. Kültür alınırken tükrük ile bulaş olmasını önlemek için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz. Kültür eküvyon (steril uçlu pamuk ) ile görevli kişi tarafından alınır.

Balgam Kültürü
Balgamın tükrük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Derin bir nefes aldıktan ve ya kuvvetli bir şekilde öksürdükten sonra çıkarttığınız balgamı laboratuvardan aldığınız steril kaba koyarak  teslim ediniz.

İdrar Kültürü
İdrar örneği vermeden önce idrar yaptığınız bölgeyi dezenfaktanlı pamuk ile (kadınlar önden arkaya, erkekler ortadan kenara doğru ) temizleyiniz. Kuru pamukla kuruladıktan sonra laboratuvardan aldığınız steril idrar kabına orta akım idrarı gelecek şekilde idrar yaptıktan sonra bir saat içinde teslim ediniz.

Gaita Örneği :
Laboratuvardan alınan temiz bir kap içine gaita örneğini koyarak teslim ediniz.

Kan Kültürü
Kültür alınacak olan arter veya venin bulunduğu bölge önce %70 lik alkollü pamuk ile silinir. Sonra tentirdüyotlu pamuk ile silinip kuruması beklenir.Tekrar %70 lik alkollü pamuk ile silindikten sonra  steril enjektör ile ilgili birimin doktorları tarafından alınarak steril kan kültür şişeleri içinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

BOS, Vajen, Konjoktiva Kültürü :
İlgili birimin doktorları tarafından alınan örnekler steril taşıyıcı besiyerleri ile laboratuvara ulaştırılmalıdır.

SONUÇLARIN VERİLME ZAMANLARI  Boyalı ve boyasız direkt mikroskobik incelemeler 1 saat  içinde, Boğaz, Balgam, Konjonktiva, Kulak, Burun, Vajen, İdrar, Yara, Eksuda kültürleri ; üreme yoksa bir gün, üreme varsa 2 gün içinde Kan kültürü(aerop); üreme yoksa altı gün; üreme varsa üreme olduğu gün+ iki gün  içinde, Trekeal aspirat kültürü; üreme yoksa bir gün;varsa üç gün içinde Steril vücut sıvısı(kan kültür şişesinde); üreme yoksa 6 gün içinde,üreme olmuş ise üreme olduğu gün +iki gün  içinde, Steril Vücut Sıvısı Kültürü (Aerob,steril tüpte); üreme yoksa bir gün,üreme varsa üç gün içinde, BOS kültürü tüpte; üreme yoksa bir gün,varsa iki gün içinde, BOS kültürü (kan kültür şişesinde) ; Üreme yoksa 6 gün, varsa üreme olduğu gün + iki gün içinde, Gaita kültürü; üç gün içinde, Diyalizat kültürü; üreme yoksa bir gün,varsa üç gün içinde, Diğer anaerop kültürler; en erken dört gün, en geç üç haftada verilir.

 

TPL İMMUNOLOJİ-ELISA SUB DİSİPLİN LABORATUVARI (SEROLOJİ) 
SORUMLU UZMAN: PROF. ASUMAN BİRİNCİ TEL: 0 362 312 19 19  -3036

Test kodu Test adı Materyal adı Materyal miktarı Materyal taşıma kabı Çalışma süresi
570091 Albumin(BOS)indeks BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130214 Alfa-1 Antitripsin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130213 Alfa-2  Makroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130316 Apolipoprotein A-1 Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130636 Apolipoprotein B Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130317 Apolipoprotein E Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130208 ASO Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570093 IgG(SERUM)indeks Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570090 BOS IgG İndeksi BOS Hesaplama Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130313 Brucella Agg. (Coombs) Serum 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
130194 Brucella Agg. (Rose-Bengal) Serum 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570033 Brucella Agg.(Coombs)-(BOS) BOS 300 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 gün sonra
570034 Brucella Agg. (Rose-Bengal) - (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 gün sonra
130686 CRP Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130170 C3 Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130171 C4 Serum 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570009 Fibrinojen (Plazma) Plazma 50 µL EDTA'lı tüp 2 saat
570010 Fibronektin (Plazma) Plazma 50 µL EDTA'lı tüp 2 saat
130315 Gruber Vidal Tüp  Agg. Serum 1000 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
130319 Haptoglobin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130904 Hemopeksin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130168 IgA Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570040 IgA (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130186 IgE Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130167 IgG Serum 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570041 IgG (BOS) BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570039 IgG (İdrar) İdrar 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570092 IgG(BOS)indeks BOS 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130169 IgM Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570042 IgM (BOS) BOS 100 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130378 İdrar-Alfa - 1 Mikroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130325 İdrar-Alfa -2  Makroglobulin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130536 İdrarda Gebelik Testi İdrar 100 µL İdrar tüpü 2 saat
570076 Kappa free zincir (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
570077 Lambda free zincir (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
570084 Kappa/Lambda (İdrar) İdrar 50 µL İdrar tüpü 2 saat
220200 Kappa free zincir (Serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570075 Lambda free zincir (Serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570083 Kappa/Lambda (serum) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
132122 LE hücresi Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130318 Lipoprotein (a) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130547 Mikroalbümin (Spot) Serum 200 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130314 Monospot Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570021 Paratifo AH Serum 1000 µL Jelli Biyokimya Tüpü 1 gün sonra
570023 Paratifo AO Serum Jelli Biyokimya Tüpü
570022 Paratifo BH Serum Jelli Biyokimya Tüpü
570024 Paratifo BO Serum Jelli Biyokimya Tüpü
130393 Prealbumin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130210 RF Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570031 RF (Mayi) Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130204 RPR Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130463 Serüloplazmin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570020 Tifo H Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
570019 Tifo O Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130173 TPHA Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130367 Transferrin Serum 50 µL Jelli Biyokimya Tüpü 2 saat
130572 24 saatlik idrarda Mikroalbümin İdrar 200 µL İdrar tüpü 2 saat

TPL İMMUNOLOJİ-ELISA SUB DİSİPLİN LABORATUVARI (ELİSA):
SORUMLU UZMAN: PROF.  ASUMAN BİRİNCİ  TEL: 0 362 312 19 19  -3036

Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
(Anabilim Dalı Başkanı)
abirinci@omu.edu.tr 3036
Prof.Dr.Belma DURUPINAR belmad@omu.edu.tr 2539
Prof.Dr.A.Yılmaz ÇOBAN ayilmazc@omu.edu.tr 3526
Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI    
 

Sekreterlikler

 
Anabilim Dalı Sekreterliği 4103
Araştırma Görevlileri 2683-3123
 
Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Bölümü Telefon Rehberi
TPL Mikrobiyoloji Bölüm Sekreterliği 3870
TPL Bakteriyoloji SDL 2439
TPL Bakteriyoloji SDL Hazırlık Ünitesi 3871
TPL İmmunoloji-ELISA SDL (ELISA) 3034
TPL İmmunoloji-ELISA SDL (Seroloji) 3180
TPL İmmunoloji-ELISA SDL (İmmunoloji) 2078
Moleküler RL (PCR) 3281
Mikobakteriyoloji RL 3082
Doku Tipleme RL 2246
TPL Parazitoloji SDL 3035
TPL Mikoloji SDL 3771
 
 
İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41