Radyoloji


RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler hastanemizde yapılabilmektedir. Bölümümüzde 1 adet manyetik rezonans görüntüleme (MRG), birisi multidetektörlü birisi  spiral olmak üzere 3 bilgisayarlı tomografi (BT), 3 Doppler özelliğinde olmak üzere 8 adet ultrasonografi (US) cihazı, 1adet vasküler ve girişimsel radyoloji ünitesi, 2 mamografi, 3 CR  cihazı, 2 dijital özellikte olmak üzere 4 adet floroskopi ünitesi, 9 direkt röntgen, 8 taşınabilir röntgen cihazı, 6 lazer film kamerası bulunmaktadır.
 
Bölümümüzde yapılan görüntüleme çalışmaları ve girişimsel işlemler
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
Bilgisayarlı tomografi (BT)
Ultrasonografi (US) ve Doppler US
Girişimsel işlemler
Konvansiyonel tetkikler
Mamografi
Röntgen filmleri
Doktorlarımız

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

 (MRG) tetkiki radyasyon kullanmadan iç organlarınızın görüntülenmesini sağlar. Güçlü bir mıknatısla oluşturulan manyetik alanda radyo dalgalarını kullanır. Bölümü’müzde 1 adet  1.5 Tesla manyetik alan gücünde MRG cihazı bulunmaktadır.

MRG tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

MRG tetkiki öncesinde aç veya susuz kalmanıza veya ilaç kullanmanıza GEREK YOKTUR. Bazı MRG tetkikleri için hastaya önceden bir MRG kontrast ilacı reçete edilir; size de reçete edilmişse MRG KONTRAST İLACINI TETKİKE GELİRKEN YANINIZDA GETİRMENİZ GEREKİR. Bu ilaç MRG tetkiki SIRASINDA hastaya damardan verilecektir. Herhangi bir ilaca veya maddeye karşı bilinen bir allerjiniz varsa, bunu ilacın verilmesinden önce bildiriniz.
MRG tetkikine gelirken eski MRG tetkik filmlerinizi, varsa, yanınızda getirmeniz çok önemlidir. Bu filmler ve raporlar tetkikinizin planlanmasını kolaylaştırır ve yeni tetkikinizle karşılaştırma olanağı sağlar. SİZDEN ALDIĞIMIZ FİLM VE RAPORLARI tetkik sonucunuzla birlikte GERİ ALABİLİRSİNİZ

MRG tetkik odasına girmeden önce bilmeniz ve yapmanız gerekenler

KALP PİLİ OLANLAR (yalnızca hasta değil, hasta yakınları, sağlık personeli ve diğer kişiler de dahil) KESİNLİKLE MRG ODASINA GİREMEZLER. Ayrıca vücudunda NÖROSTİMÜLATÖR (sinirleri uyarıcı elektriksel düzenek), elektrikli İNFÜZYON POMPASI, MR ile uyumlu olmayan DAMAR FİLTRESİ veya SARGI (koil) bulunanlar da MRG ODASINA GİREMEZLER.
Aşağıda belirtilen durumlarda da tetkiki yapacak sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

  • Geçmişte anevrizma cerrahisi geçirdiyseniz tetkikinizin yapılması mümkün olmayabilir. Ayrıca kalp kapakçığı takıldıysa veya koroner by-pass cerrahisi geçirdiyseniz bunu bildiriniz.
  • Kulağınıza işitmeye yardımcı cihaz (kohlear implant) takıldıysa bildiriniz.
  • Vücudunuzda saçma, kurşun, iğne, metal parçası, şarapnel varsa mutlaka bildiriniz. Tetkikin yapılması sakıncalı olabilir.
  • Vücudunuzda kalça, diz protezi, kemikte çivi, plaka gibi metaller varsa bunların bulunduğu bölgeye yönelik tetkikler yapılamayabilir. Bildiriniz.

Metal tozlarının bulunduğu bir ortamda çalışıyorsanız farkında olmadan vücudunuzun yüzeyinde (özellikle gözlerde( biriken metal tozları veya çapakları tetkikinizin yapılmasını engelleyebilir. Bu durumu da bildiriniz.

 MRG odasına girmeden önce şunları çıkarmış olmanız ve geride bırakmanız gerekmektedir

Kredi kartı, banka kartı, cep telefonu, saat, üzerinizde taşıdığınız metaller (çıkabilen diş protezi, metal tokalı kemer, bozuk paralar, anahtarlık, silah, çakı gibi). Saç tokası ve küpelerinizi de çıkarınız..
Göz çevrelerinde kullanılan bazı kozmetik maddeler görüntülerde bozulmalara yol açabildiğinden, baş bölgesine yönelik tetkik yapılacaksa bayan-ların göz çevresi makyajlarını silmiş olmaları gerekmektedir

Gebeyseniz veya süt veriyorsanız bu durumu tetkiki yapacak sağlık ekibine bildiriniz.

MRG tetkik odasında…

MRG tetkikiniz ortalama 15-30 DAKİKA kadar sürecektir. size herhangi bir zararlı etkisi olmayan MRG tetkiki için tünele benzeyen bir mıknatıs düzeneğinin içinde 15-30 dakika süreyle hareketsiz yatmanız gerekecektir. tetkikiniz sırasında bir cam pencere ve kamera sistemleri yardımıyla dışarıdan izlenebiliyorsunuz ve gerekirse çok çabuk bir şekilde tetkikiniz sonlandırılabilir ve dışarı çıkarılırsınız. Tetkik sırasında hareketsiz durmanız  çok önemlidir. Bir kımıldama olursa görüntüler bozulabilir, tetkikiniz uzayabilir veya yapılamayabilir. Tetkik sırasında rahat nefes alıp verebilirsiniz (ender bazı durumlarda nefesinizi tutmanız istenebilir). Aksi belirtilmedikçe gözlerinizi açıp kapatabilir veya sürekli kapalı tutabilirsiniz. Yutkunmanızda da sakınca yoktur. Tetkik sırasında kuvvetli tıkırtılar biçiminde sesler duyacaksınız. Bazı durumlarda damardan MRG kontrast ilacı verilmesi gerekebilir.

MRG tetkikinde günlük randevu sırası neye göre belirleniyor?

Hastalar MRG tetkikine RANDEVU SIRASINA GÖRE alınırlar. Bununla birlikte, MRG tetkikinde öncelik küçük çocuklarındır. Tetkik sırasında hareketsiz kalmak çok önemli olduğundan ve 6 yaştan küçük çocuklarda bunun kendiliğinden sağlanması çok zor olduğundan, küçük çocukların tetkike girebilmeleri için (ilaçla veya ilaçsız( uyutulmaları gerekmektedir. Tetkik sırasında uyanan ve hareket eden çocukların MRG odasından çıkarılarak tekrar uyumalarının beklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle UYUYAN ÇOCUKLAR (hazır uyumuşken( ÖNCELİKLE TETKİKE GİRERLER. Ayrıca, bazan, ZOR DURUMDAKİ SERVİS HASTALARININ DA TETKİKE GİRİŞ ÖNCELİĞİ VARDIR.

MRG sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

MRG sonucunuzu tetkikten sonraki dördüncü işgününün öğleden sonrasında Radyoloji sonuç verme Sekreterliği’nden alabilirsiniz.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun kesitsel görüntülenmesini sağlar.

BT tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Aşağıdaki durumlarda tetkiki yapacak olan sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

  • Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde X-ışınları kullanılmaktadır. Bu nedenle gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız varsa
  • Bazı tetkikler damar içine kontrast ilacı verilmesini gerektirmektedir. Bu tür ilaçlara, başka bir ilaca veya maddeye karşı allerji öykünüz varsa
  • Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa

Daha önceden yapılmış olan radyolojik tetkiklerinizi beraberinizde getirmeniz gerekmektedir (röntgen filmleri, ultrasonografi, BT ve manyetik rezonans görüntüleme filmleri gibi). Bu film ve raporları, BT tetkiki yapan görevliye veriniz. Bunlar tetkik sonucunuzla birlikte size geri verilecektir.
Bazı incelemelerde aç gelmeniz veya önceden ilaç kullanmanız gerekecektir.
. Tetkikin özelliğine göre ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarına uyunuz

BT sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

BT tetkikinizin sonucu tetkikten sonraki dördüncü işgünü Radyoloji sonuç verme Sekreterliği’nden alınabilir.

Ultrasonografi (US) ve Doppler US

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar.

US tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Ultrasonografi (US) tetkikleri içinde yalnızca “abdominal US” için tetkike en az 6 saatlik açlık sonrasında gelinmesi gerekmektedir. “Suprapubik pelvik US” için ise mesanenin dolu olması yani idrara sıkışık olunması gerekmektedir. Tetkikin özelliğine göre ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarına uyunuz.

US sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

US sonuçları aynı gün  Ultrasonografi Danışma Sekreterliği’nden alınabilir.

Girişimsel İşlemler

Girişimsel işlemlerin öncesinde bilmeniz gerekenler

Bu işlemlerde damardan veya başka yollardan boyalı ilaç (kontrast ilacı) verileceğinden bu ilacın reçete edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tetkik öncesinde aç kalmak veya başka bazı hazırlıklar yapmak da gerekmektedir. Bu konular size randevu alınırken bildirilecektir.

Bu işlemlerin bazılarında kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

Konvansiyonel Tetkikler

Tükrük bezleri, yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi vücuda damardan veya başka yollardan boyalı ilaç (kontrast ilacı) verilerek radyolojik olarak görüntülenmektedir. Bu tetkikler genel olarak kontrastlı “konvansiyonel tetkikler” olarak anılmaktadır.

Konvansiyonel tetkiklerin öncesinde bilmeniz gerekenler

Bu tetkiklerde damardan veya başka yollardan boyalı ilaç (kontrast ilacı) verileceğinden bu ilacın reçete edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tetkik öncesinde aç kalmak veya başka bazı hazırlıklar yapmak da gerekmektedir. Bu konular size randevu alınırken bildirilecektir.

Bu tetkiklerde kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

Konvansiyonel tetkik sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

Konvansiyonel tetkiklerin sonuçları tetkikten 4  işgünü sonra sonuç verme sekreterliğinde alınacaktır.

Mamografi

Mamografi x-ışınlarını kullanarak memelerin ayrıntılı görüntülenmesini sağlar.

Mamografi öncesinde bilmeniz gerekenler

Mamografi tetkikine gelirken varsa eski mamografi filmlerinizi ve raporlarınızı ve meme ultrasonografi raporlarınızı getiriniz.

Mamografi tetkikinizin yapılacağı gün deodorant kullanmayınız.

Mamografide kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

Mamografi sonucunuzu ne zaman alacaksınız?

Mamografi sonuçları tetkikten iki  işgünü sonra mamografi sekreteliğinden alınabilir..

Röntgen Filmleri

Röntgen filmi çektirmeden önce bilmeniz gerekenler

Röntgen filmlerinde kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve röntgen teknisyenlerini uyarınız.

Röntgen filmlerinizi ne zaman alacaksınız?

Röntgen filmleri çekildikten sonra film almak için beklemeyeceksiniz size ait inceleme görüntüleri  incelemeleriniz yapıldıktan sonra doktorunuzun bilgisayarında görülebilmektedir. Bu nedenle size film verilmeyecektir. Filminiz çekildikten sonra muayene olduğunuz polikliniğe gidebilirsiniz.


Öğretim Üyeleri

 
ADI SOYADI E-POSTA ALANI
Prof.Dr.Çetin ÇELENK
(Anabilim Dalı Başkanı)
ccelenk@hotmail.com Toraks Baş - Boyun / Girişimsel Radyoloji
Prof.Dr.Hüseyin AKAN akan@omu.edu.tr Girişimsel Radyoloji
Prof.Dr.Mustafa Bekir SELÇUK mbekir@omu.edu.tr Girişimsel Radyoloji ve Kas iskelet
Prof Dr.Murat DANACI danacim55@yahoo.com Abdomen BT-MRG-USG ve Girişimsel 
Prof.Dr.Lütfi İNCESU lincesu@omu.edu.tr Nöroradyoloji
Prof.Dr.Ümit BELET umitbelet@yahoo.com Girişimsel Radyoloji 
Prof.Dr.Muzaffer ELMALI muzafel@yahoo.com.tr Toraks Baş - Boyun 
Prof.Dr.Meltem Ceyhan BİLGİCİ drmceyhan@hotmail.com Pediatrik Radyoloji
Doç.Dr.Selim NURAL msnural@omu.edu.tr Abdomen BT-MRG-USG  
Doç.Dr.İlkay Koray BAYRAK ilkaykoray@hotmail.com Meme Radyolojisi
Doç.Dr.Ahmet Veysel POLAT veyselp@hotmail.com Meme Radyolojisi
Dr.Öğr.Üy.Kerim ASLAN mdkerim@hotmail.com Nöroradyoloji
Dr.Öğr.Üy.Ayşegül İDİL SOYLU a.isoylu@gmail.com Girişimsel Radyoloji 
Uzm.Dr.Hediye Pınar GÜNEY hpgunbey@hotmail.com Nöroradyoloji
Uzm.Dr.Aslı Tanrıvermiş SAYIT draslitanrıvermissayit@gmail.com Toraks Baş - Boyun 
Uzm.Dr.İlkay ÇAMLIDAĞ ilkayozaydin@hotmail.com Abdomen BT-MRG-USG  
Uzm.Dr.Fatih UZUNKAYA drfatihuzunkaya@gmail.com Girişimsel Radyoloji 
Öğr.Gör.Aysu Başak ÖZBALCI    

 

Sekreterlikler  
Anabilim Dalı Sekreterliği 2541
Bilgisayaralı Tomografi 2167
Vasküler Radyoloji 2168
Manyetik Rözanans 2169
Direk Röntgen 2444
Mamografi 2192
Ultrasonografi 3261
Acil Radyoloji 2231
Başteknisyen 2446

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
55200 Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41