Psikiyatri


RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 
Tarihçesi
 
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1987 yılında Prof.Dr.Fuat Aziz Göksel tarafından kurulmuştur. Şimdiye kadar anabilim dalı başkanlığı görevini sırasıyla Prof. Dr. Aziz Fuat Göksel, Prof.Dr.Aysen ÖZKAN ve Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN yapmıştır. Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN halen anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Bugüne kadar 38 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlamıştır. Halen anabilim dalımızda dört profesör ve bir doçent olmak üzere toplam beş öğretim üyesi görev yapmaktadır.
 
Verilen Hizmetler
 
Bölümde yatan hastaların tedavi edildiği servis bölümü ve ayaktan hizmet veren poliklinik bölümü olmak üzere iki birim bulunmaktadır.
Yarı açık özelliğinde olan servis bölümünde 37 yatak bulunmaktadır. Servis kapısı kilitli ve mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin denetimi altındadır Servis odaları gece yatak odası olarak kullanılırken, gündüz yaşam alanına dönüşmektedir. Ayrıca serviste geniş bir salon  bulunmaktadır. Bu odada çeşitli toplantılar yapılabildiği gibi, televizyon bulunmakta ve hastaların aralarında sohbet etmesine, çeşitli oyunlar oynayabilmesine imkan sağlamaktadır. Başka bir salonda ise bir hemşire gözetiminde çeşitli uğraşlar (örgü, mum, elişi, tahta boyama, resim çalışmaları) yapılabilmektedir. Serviste yılda yaklaşık 250 hasta yatmaktadır ve bir hastanın ortalama yatış süresi 30 gün dolaylarındadır. Serviste gezici anestezi ekibi eşliğinde ve bu uygulama için dizayn edilmiş bir odada modifiye elektro konvülsif tedavi uygulanabilmektedir.
Ayaktan tedavi birimi olan bölümde ise beş ayrı odada genel poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Aynı birimde beş öğretim üyesinin odaları bulunmaktadır. Öğretim üyeleri kendi odalarında hasta görebilmektedir. Genel polikliniklerde değerlendirilen bazı hastalar tanılarına ve ihtiyaçlarına göre özel dal polikliniklerine kaydedilip takip ve tedavileri sürdürülebilmektedir. Ayaktan tedavi biriminde, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları alanlarında özel dal psikiyatri poliklinik hizmeti verilmektedir. Özel dal poliklinikleri belirli öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülürken, genel poliklinik hizmetleri dönüşümlü olarak bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve denetiminde yürütülmektedir
 
 
Müracaat Şekli
 
Ayaktan tedavi birimi olan genel polikliniklerimize günlük olarak başvuru ile muayene olunmaktadır. Randevu sistemi uygulanmamakta, mesai saatleri içerisinde başvuran hastaların tümünün başvuru sıralarına göre istisnai durumlar dışında aynı gün içinde muayeneleri yapılmaktadır.
 
Öğretim Üyeleri 
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Ahmet Rifat ŞAHİN
(Anabilim Dalı Başkanı)
ahmetrifats@gmail.com 2635
  Prof.Dr.Hatice GÜZ haticeguz@gmail.com 3165
  Prof.Dr.Ömer BÖKE omerboke@omu.edu.tr 2455

 

 

Doç.Dr.Gökhan SARISOY gokhansarisoy@gmail.com 3777
  Doç.Dr.Aytül KARABEKİROĞLU draytulk@yahoo.com  
 
 
Özel Alan Bilgileri
 
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Özel Dal Polikliniği  : Doç.Dr.Ömer BÖKE
Duygudurum Bozuklukları Özel Dal Polikliniği                      : Doç.Dr.Gökhan SARISOY
Cinsel İşlev Bozuklukları Özel Dal Polikliniği                         : Doç.Dr.Ömer BÖKE
Anksiyete Bozuklukları Özel Dal Polikliniği                            : Prof.Dr.Hatice GÜZ
 

 

İletişim:
Poliklinik Sekreteri           : 2632
Anabilim Dalı Sekreteri    : 2632
Servis Sekreteri                : 2422

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41