Nöroloji


NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Tarihçe

Nöroloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr.Ali İhsan BAYSAL ve Dr.Gülten TUNALI tarafından kurulmuştur. Kuruluş yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan bölümünde çalışmalarını sürdüren Nöroloji Anabilim Dalı 1986 yılında Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine taşınmıştır.

 

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Ali İhsan BAYSAL 1977 - 1980
Prof. Dr. Gülten TUNALI 1980 - 2000
Prof. Dr. Musa Kazım ONAR 2000 - 2013
Prof.Dr. Taner ÖZBENLİ 2013 - 2014
Prof. Dr. Musa Kazım ONAR 2014 - 2015
Prof.Dr. Hüseyin Alparslan ŞAHİN 2015-
 
Anabilim Dalında Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Ali İhsan BAYSAL              1977-1980
Prof.Dr.Ufuk UTKU                         1985-1986
Doç.Dr.Mehmet ÇELEBİSOY         1991-1993

Nöroloji Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı için tıp doktorluğu eğitimi öncelikli görevler arasında yer alır. Halen 8 uzmanlık, bir yan dal uzmanlığı öğrencisinin eğitim aldığı Nöroloji Anabilim Dalı, bugün ülkenin değişik noktalarında çalışan 55 nöroloji uzmanı yetiştirmiştir. Klinik hizmetler, 2011 yılından beri 28 yataklı serviste sürdürülürken 13 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Nöroloji Polikliniğinde günde ortalama 60 hasta görülürken, Elektrofizyoloji Laboratuvarı’nda günde ortalama 12 EEG çekimi ve 10 EMG incelemesi yapılmaktadır.
 
Verilen Hizmetler 
 
Genel nöroloji polikliniği
Dal poliklinikleri
EEG, Nörofizyolojik tetkikler (EMG,VEP,SEP,TMS )
Botulinum enjeksiyonu uygulamaları
İntraarteryal trombolitik uygulaması ve intraarteryal trombektomi
Beyin cerrahisi işbirliği ile Parkinson hastalığı ve diğer ekstrepiramidal sistem Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulamaları yapılmaktadır.
 
Müracaat Şekli
Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene imkanı da mevcuttur.
 
Özel Dal Poliklinikleri
 
Baş Ağrısı
 
Beyin-Damar Hastalıkları
Prof.Dr.Kemal BALCI
Prof.Dr.Levent GÜNGÖR
Botulinum toksini
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR
Prof.Dr.Hande TÜRKER
Demans
Prof.Dr.Dursun AYGÜN
Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN
Epilepsi
Doç.Dr.Nilgün CENGİZ
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR 
Hareket Bozuklukları
Prof.Dr.Dursun AYGÜN 
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR
Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN
Multipl skleroz
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR
Prof.Dr.Murat TERZİ
Nöromuskuler hastalıklar ve Nöropatik ağrı
Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ
Prof.Dr.Kemal BALCI
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR 
Prof.Dr.Hande TÜRKER
Prof.Dr.A.Oytun BAYRAK
 
Öğretim Üyeleri
 
Resim
Adı Soyadı
Dahili Telefon
  Prof.Dr.Murat TERZİ
(Anabilim Dalı Başkanı)
3077
3504
3243
2493
2989
3846
Prof.Dr.A.Oytun BAYRAK 3858
  Prof.Dr.Levent GÜNGÖR 3715
  Prof.Dr.Hande TÜRKER 3109
3061
 
 
Sekreterlikler
Nöroloji Servisi   2392
Nöroloji Servis Sekreterliği  2393
Nöroloji Poliklinik Sekreterliği 2360 - 3356
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi  4231
Elektromiyografi Birimi       3183
Elektroensefalograf Birimi 2522

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
55200   Atakum  /  Samsun
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41